Hvem kan søge om optagelse

Ansøgning med adgangsgivende eksamen
Du skal have en adgangsgivende eksamen for at søge om optagelse på bacheloruddannelsen i konservering samt opfylde det specifikke adgangskrav om Kemi på B-niveau.

Følgende eksaminer er adgangsgivende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB), dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen m.v., som Danmark har anerkendt som ligestillet med en adgangsgivende eksamen herunder studentereksaminer fra andre EU-lande samt fra EØS-lande

  Vi stiller ikke krav til karaktergennemsnittet i din adgangsgivende eksamen. Den skal blot være bestået.

Din adgangsgivende eksamen skal indeholde faget kemi på B-niveau.

Årets studenter: Hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen efter den 15. marts 2016, skal du anføre det i pkt.4 på KOT-ansøgningen. Når du har  bestået din eksamen, skal du uploade dit eksamensbevis til din ansøgning på www.optagelse.dk inden den 5. juli 2016 kl. 12.00.

Har du en udenlandsk eksamen og er du i tvivl om den er adgangsgivende, kan du undersøge det i Eksamenshåndbogen på www.ufm.dk. Slå op under dit land og gå ind under fanen ”Eksaminer”. For udvalgte lande kan du også se en vejledning i downloadmenuen til højre.

Dispensation for adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge om  dispensation. Din dispensationansøgning skal indeholde dit CV og dokumentation for dine formelle kvalifikationer. Det kan være svendebrev, hf-enkeltfag osv. Du skal forklare, hvordan dine kvalifikationer kan gå i stedet for de kvalifikationer, man får i f.eks. gymnasiet. Når vi behandler en dispensationsansøgning, ser vi på det samlede billede af formelle kvalifikationer, motivering og uddannelsesmæssige mål.

Du skal vedhæfte din dispensationsansøgning og dokumentation for dine formelle kvalifikationer som bilag til din KOT-ansøgning. Ansøgningsfristen er den 15. marts 2016 kl. 12.00. Husk at sætte kryds i ”Andet adgangsgrundlag” i KOT-skemaet