+2: Efteruddannelse for unge arkitekter

KADK er fra foråret 2016 partner i en helt ny efteruddannelse for unge arkitekter. +2 er et unik overbygningsforløb, der efter internationalt forbillede ruster arkitekter med 1-5 års praksiserfaring. Med +2 får du grundigt teoretisk kendskab til fagets roller og ansvar, til processer og opgaver i projektsammenhæng. Samtidig får du et overblik over fagets parter, aftaleforhold, økonomi og jura.

Tæt på praksis
Den tætte tilknytning til praksis gør +2 til et unikt forløb, da det sikrer, at du får koblet dokumenteret teoretisk viden direkte på virkelige cases i den arkitektvirksomhed, du er ansat i. Den enkelte tegnestue opnår til gengæld professionaliserede medarbejdere, der også vil kunne sammenlignes internationalt. +2 er i tråd med international praksis (fx RIBA Part 3. Det betyder, at forløbet også kan bruges til at dokumentere opnået praksisviden ved international jobsøgning.

Det sker på +2
+2 strækker sig over 4 moduler med 4 undervisningsdage i alt pr. modul – dvs. 16 dages undervisning. Hertil skal du påregne tid til selvstudium, opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningen vil veksle mellem teoretisk undervisning, refleksions- og casebaseret arbejde i studiegrupper, selvstudium og tilknytning til din arbejdsplads.

Da første årgang af +2 er et pilotprojekt, skal du være indstillet på at evaluere og diskutere indholdet af forløbet undervejs og efterfølgende. Til gengæld får du et nedsat kursusgebyr.

Målgruppe
+2 er målrettet yngre arkitekter i ansættelse, dvs. med 1-5 års erfaring efter afgang fra enten AARCH eller KADK.

Udbytte
Forløbet professionaliserer yngre arkitekter gennem teoretisk undervisning, refleksions- og casebaseret arbejde i studiegrupper, selvstudium og tilknytning til den enkeltes arbejdsplads. Tilsammen giver forløbet den enkelte et bevis på dokumenteret viden om tegnestuens praksis og vilkår i faget. Den enkelte tegnestue opnår til gengæld professionaliserede medarbejdere, der også vil kunne sammenlignes internationalt. 

Samarbejdspartnere om +2
Det er en række partnere i arkitektfagets organisationer og skoler, der står bag +2: DANSKE ARK, FAOD, KADK, AARCH og Arkitektforeningen der - i tæt samarbejde og dialog med flere af landets tegnestuer - har udviklet overbygningsforløbet + 2. Det sker med støtte fra Dreyers Fond og GI. Arkitektforeningen fungerer som sekretariat for forløbet.

Mere information og tilmelding

For yderligere information samt tilmelding klik på nedenstående link til Arkitektforeningen.