+2: Efteruddannelse for unge arkitekter

+2 er et unikt efteruddannelsesforløb, der giver dokumenteret viden om tegnestuens praksis og vilkårene i faget. Der undervises i fagets og branchens grundlæggende vilkår, og forløbet giver dig et grundigt, teoretisk kendskab til arkitektfagets roller og ansvar og til processer og opgaver i projektsammenhæng. Samtidig får du overblik over fagets parter, aftaleforhold, økonomi og jura. 

Info og datoer

Pris
60.000 kr.
Ansøgningsfrist
14.12.2017
Kursusstart
Primo 2018

Hvem er +2 målrettet til?
+2 vurderes at være mest relevant for arkitekter med 1-5 års anciennitet, idet der er fagets og branchens grundlæggende forhold, der undervises i.

For at blive optaget på +2 uddannelsen er det en forudsætning:

  • at du er fastansat i en arkitektvirksomhed med minimum 1 års anciennitet
  • at du har taget afgang fra enten AARCH, KADK eller en anden EU anerkendt arkitektskole. Kandidater fra Arkitektur og Design fra Aalborg Universitet optages også på +2.

Det lærer du:

  • Du får et grundigt, teoretisk kendskab til arkitektfagets roller og ansvar og til processer og opgaver i projektsammenhæng
  • Du får overblik over fagets parter, aftaleforhold, økonomi og jura
+2
+2

+2 er en god måde at fremskynde en professionalisering af de nyuddannede på et tidspunkt, hvor de er motiverede for det. 

Lene Dammand Lund, rektor KADK

+2
+2

Gennemførelse af +2 overbygningen vil tilføre yngre arkitekter en værdifuld og efterspurgt kombination af kompetencer: Evnen til at navigere succefuldt i et komplekst forretningssystem og samtidig skabe god arkitektur.  

Mette Kynne Frandsen, CEO Henning Larsen Architects