Kandidatprogram

Bosætning, Økologi og Tektonik

Kort om Bosætning, Økologi og Tektonik

Vi står i dag overfor en økologisk krise, der kræver en gentænkning af måden vi forvalter naturens ressourcer på. Fremtidens arkitekter skal kunne udvikle robust arkitektur, der skaber en tæt sammenhæng mellem bosætning, økologi og tektonik. Med afsæt i en bygningskunstnerisk tilgang, som indeholder kritisk analyse og eksperimen- terende praksis, lærer de studerende på dette program at omsætte politiske, sociale, kulturelle og teknologiske problemstillinger til arkitektoniske løsninger. Byen, bosætning og bygningsværkets tektoniske logik er omdrejningspunkt for studiet, hvor projekterne formes som del af et større kredsløb af ressourcer og med øje for helheden.

Afgangsprojekter

Se et studenterprojekt: Tap H1 i Carlsberg Byen

I januar 2015 havde Bosætning, økologi og tektonik et tværfagligt forløb sammen med ingeniørstuderende fra Bygningsdesign på DTU. Se seks studerendes forslag til, hvordan den gamle Carlsberg tappehal, Tap H1, kan bygges om til både udstillingshal og boliger på en bæredygtig og ressourcebesparende måde.

Genveje