Årsrapporter og evalueringer

KADK udarbejder løbende årsrapporter, evalueringer og strategier. Alt dette materiale er tilgængeligt her på sitet. 

Årsrapporter

Årsrapporten beskriver KADK’s mål og resultater i forhold til aftalerne i udviklingskontrakten. 

Se årsrapporterne fra perioden 2012-2017 her:

Beskæftigelsesoversigter

Data vedrørende aktuel ledighed findes på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside (www.ufm.dk). Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelsers (RKU) sekretariat udarbejder desuden hvert år en beskæftigelsesoversigt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

De de seneste beskæftigelsesoversigter fra RKU her:

Akkreditering af de tre uddannelser

Arkitektuddannelsen
Arkitektuddannelsen blev i 2010 evalueret, akkrediteret og anerkendt på højeste internationale niveau.


Designuddannelsen
Designuddannelsen på Designskolen blev i 2010 evalueret, akkrediteret og anerkendt på højeste internationale niveau.


Konservatorskolen

Konservatorskolens bachelor- og kandidatuddannelse blev i 2009/2010 som de første uddannelser på Kulturministeriets område akkrediteret.

 

Forskningsevaluering af de tre skoler

Arkitektskolen

Arkitektskole har i 2012-13 fået udført en ekstern forskningsevaluering for perioden 2005-2010.

Evalueringens formål var at få en objektiv og uafhængig vurdering af kvaliteten af den samlede produktion af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed i et internationalt perspektiv.

Designskolen
Designskolens forskning blev i 2010 evalueret og godkendt i forskningsevalueringsproces.

Konservatorskolen
I 2000 gennemgik Konservatorskolen en evalering af forskningsaktiviteter for perioden 1989-1999 med et internationalt eksternt evalueringspanel.

 

Kvalitetspolitik

KADK's kvalitetspolitik er beskrevet i Kvalitetssikringshåndbogen. Den beskriver hvordan kvalitetsarbejdet er organiseret, og hvilke mål kvalitetssikringssystemet er bygget over.