Adgangsgivende eksamen

For at søge om optagelse på en af KADKs bacheloruddannelser i arkitektur, design eller konservering skal du have en adgangsgivende eksamen. Herunder kan du læse mere om adgangsgivende eksaminer fra forskellige lande.

Danmark - har du en dansk eksamen?

Flere ansøgningsfrister

For at have ret til at søge om optagelse skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Følgende danske eksaminer er adgangsgivende på KADK:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
  • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møllerskolen


KADK har som udgangspunkt ingen særlige krav til fagsammensætning i din eksamen, og vi har heller ikke krav om en bestemt kvotient – du skal blot have bestået din eksamen.

Dit eksamensresultat overføres automatisk til KADK via Eksamensdatabasen, hvis du har taget din eksamen efter 2005.

(NB: færdiggør du først eksamen i år, skal du følge de anvisninger, du får på optagelse.dk).

Særligt om hf-reformen 2017: Du er ansøgningsberettiget til KADKs uddannelser med en hf uden overbygning.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge om dispensation. Se særlig information om dette under menupunktet: Ansøg uden adgangsgivende eksamen

Norge - har du en norsk eksamen?

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 til alle uddannelser

Denne vejledning handler om, hvilke eksamensbeviser der giver dig ret til at søge optagelse på arkitekt- design- og konservatoruddannelserne på Kunstakademiets Skoler (KADK), og om der er nogle særlige krav, din eksamen skal leve op til.

Hvis du har en almindelig norsk studieforberende eksamen, har vi ingen krav til fagsammensætning og niveau.

Se vores vejledning om norske eksaminer:

Sverige - har du en svensk eksamen?

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 til alle uddannelser

Denne vejledning handler om, hvilke eksamensbeviser der giver dig ret til at søge optagelse på arkitekt- design- og konservatoruddannelserne på Kunstakademiets Skoler (KADK), og om der er nogle særlige krav, din eksamen skal leve op til.

Se vores vejledning om svenske eksaminer: 

Island - har du en islandsk eksamen?

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 til alle uddannelser

Denne vejledning handler om, hvilke eksamensbeviser der giver dig ret til at søge optagelse på arkitekt- design- og konservatoruddannelserne på Kunstakademiets Skoler (KADK), og om der er nogle særlige krav, din eksamen skal leve op til.

Se vores vejledning om islandske eksaminer:

International Baccalaureate - har du en IB eksamen?

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 til alle uddannelser

Denne vejledning handler om, hvilke eksamensbeviser der giver dig ret til at søge optagelse på arkitekt- design- og konservatoruddannelserne på Kunstakademiets Skoler (KADK), og om der er nogle særlige krav, din eksamen skal leve op til.

Se vores vejledning om IB-eksaminer:

Øvrige eksaminer - har du en eksamen fra andre lande?

Har du en international eksamen, der ikke er beskrevet på vores hjemmeside?

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 til alle uddannelser

Denne vejledning handler om, hvilke eksamensbeviser der giver dig ret til at søge optagelse på arkitekt- design- og konservatoruddannelserne på Kunstakademiets Skoler (KADK), og om der er nogle særlige krav, din eksamen skal leve op til. Se vores vejledning herunder.

Forhåndsvurdering:
KADKs Studieadministration laver i perioden fra 1. august til 1. februar gerne en forhåndvurdering af dit udenlandske eksamensbevis. Du skal blot maile det til os ba-optagelse@kadk.dk. Du skal dog regne med en sagsbehandlingstid på 2-4 uger.

Rudolf Steiner - har du en Steiner eksamen?

Har du et Steiner vidnesbyrd uden karakterer?
Hvis du har vidnesbyrd (12 års skolegang) fra en Steiner-skole, hvor der ikke er blevet givet karakterer eller ikke er udstedt et nationalt anerkendt eksamensbevis, skal du søge om er særlig form for dispensation.

Det gælder langt de fleste danske Steiner-eksaminer men kun få udenlandske.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 til alle uddannelser

Du søger ved at uploade dit vidnesbyrd som bilag til din ansøgning på Optagelse.dk. Du behøver ikke at udfylde en dispensationsansøgning med cv. mm.

Husk at sætte kryds i ”Andet adgangsgrundlag” i din ansøgning på Optagelse.dk.

Studieadministrationen behandler alle Steiner-dispensationer samlet. Vi gennemgår dit vidnesbyrd og tager stilling til, om vi kan anerkende dit vidnesbyrd som værende på linje med en bestået, dansk studentereksamen.
Vi læser hele vidnesbyrdet, men vi lægger særlig vægt på de fag, som vi betragter som studieforberedende:
Årsopgave, dansk og litteratur, engelsk, andet fremmedsprog, matematik og geometri, fysik og kemi, biologi og geografi, historie og kunsthistorie, samfundsfag og økonomi.

Du får svar samtidig med alle øvrige dispensater. Se tidsplanen.

Forhåndsvurdering:
KADKs Studieadministration laver i perioden fra 1. august til 1. februar gerne en forhåndvurdering af dit vidnesbyrd. Du skal blot maile det til os ba-optagelse@kadk.dk. Du skal dog regne med en sagsbehandlingstid på 2-4 uger.
 

Færøerne og Grønland - særlig information

Har du en eksamen fra Grønland eller Færøerne?
Som udgangspunkt er de gymnasiale eksaminer fra Færøerne og Grønland adgangsgivende i Danmark, uden at vi stiller særlige krav.
Læs under ”Har du en dansk eksamen” hvis du er i tvivl om din eksamen er adgangsgivende.

Særligt for færøske ansøgere:
Den danske karakterskala med 7 trin er først indført sent, og derfor skal en færøsk eksamen ofte omregnes. Dette gør vi på KADK i henhold til de retningslinjer/den tabel, du kan finde på Uddannelsesguiden https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/karakterskala-7-trin...
De færøske eksaminer indgår ikke i den danske Eksamensdatabase. Du skal derfor uploade dit bevis på optagelse.dk, når du søger om optagelse.

Særligt for grønlandske ansøgere:
Hvis der er tvivl om karaktergennemsnit for din grønlandske eksamen, følger vi de retningslinjer, de er givet i Eksamenshåndbogen.
De grønlandske eksaminer indgår ikke i den danske Eksamensdatabase. Du skal derfor uploade dit bevis på optagelse.dk, når du søger om optagelse.

Grønlandske ansøgere skal igennem det samme optagelsesforløb som alle øvrige ansøgere. Du kan altså ikke søge om optagelse på KADK via den grønlandske særordning. Det skyldes, at optagelse på KADK alene sker i kvote 2. Kriterierne for optagelse er først opfyldt, når du har gennemført hjemmeopgave og optagelsesprøve på det niveau, der i ansøgningsåret giver øvrige ansøgere ret til en studieplads.

Der er dog én undtagelse: du kan godt søge om optagelse på arkitektuddannelsen i kvote 1, hvis du har en grønlansk studentereksamen.