Agenda # 5: Dimensionering af uddannelser

Blogpost af
Lene Dammand Lund
Dato
10.04.2014

Arkitekterne har i disse år en høj dimittendledighed bl.a. som følge af lavkonjunkturen i byggebranchen. Derfor er arkitekterne nu også endt som uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens yndlingseksempel på, at det danske uddannelsessystem må reformeres. Nogen skal jo tjene til eksempel, og det kan sagtens være arkitekterne, selv om der for eksempel er fire gange så mange ledige ingeniører. Ministerens mål om at mindske ledigheden for arkitekter kræver to ting: at arkitektskolerne gør uddannelserne mere erhvervsrettede – og at et politisk flertal bliver enige om, ikke blot at dimensionere arkitektuddannelserne som hidtil, men også at begrænse de varianter af arkitektuddannelsen, som universiteterne de seneste år har haft stort set frit optag til.

KADK’s strategi

Vi er helt enige i målsætningen om, at alle kandidater skal i arbejde. På KADK gør alle medarbejdere i disse måneder en ekstraordinær indsats for at reformere vores akademiskoler med respekt for deres 260-årige tradition. Vi bygger videre på fundamentet af det beskæftigelsesfokus, der allerede kendetegner uddannelserne: praktik, 30 % undervisere fra det private erhvervsliv, samfundsrelevante studieopgaver osv. Det nye er, at vi styrker det tværfaglige samarbejde mellem vores egne uddannelser i arkitektur, design og konservering – og med helt andre discipliner.

For eksempel har et nyt samarbejde med CBS potentiale for nye perspektiver på dansk arkitektureksport. På Arkitektskolen arbejdes med mere specialiserede kandidatprogrammer, rettet mod et bredere arbejdsmarked end den traditionelle arkitekttegnestue – vi er med andre ord i færd med at forme KADK, så skolerne åbner sig mere mod omverdenen. Vi introducerer de studerende til de komplekse sammenhænge og tværfaglige samarbejder, de vil møde, når de er færdige. Det er vores mål, at der skabes bedre og mere samfundsrelevante kandidater og viden.

Danmark er internationalt kendt for sine arkitekter og designere. Vi er parat til at løfte den opgave, der beskrives i regeringens vækstplan for de kreative erhverv.

Sofies valg  

Siden 2007 har Danmark fået ét nyt udbud af videregående uddannelser om ugen. Der har været en omfattende knopskydning af uddannelser, der abonnerer på arkitekt- og designfeltet, som aldrig er vurderet samlet. Det er klart, at der er et studentermarked. På de kunstneriske uddannelser optager vi mindre end 10 % af vores ansøgerfelt. Uanset hvor meget vi på KADK erhvervsretter vores uddannelser, og hvor meget der skæres ned på dimensioneringen, så nytter det ikke noget, hvis universiteternes knopskydninger inden for arkitektur og design fortsætter.

Kvalitetsudvalgets anbefaling af at der skal etableres et udvalg, som vurderer hele ”familier” af uddannelser og rådgive ministeren i, hvor store de hver især skal være, hilses varmt velkomment. Især hvis dette udvalg henter parametre ind, som ikke udelukkende befinder sig i et økonomisk univers. Dette tiltag vil kunne gøre en ende på den uholdbare situation, vi har i dag, hvor arkitektuddannelserne er dimensionerede, og der er frit optag på lignende uddannelser.

Det er nemmere at gå ”Nye Veje”, hvis der også er fælles færdselsregler.

Kommentér her