Ansøgning, optagelse og betaling

For at blive optaget skal du have en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse, professionsbachelor-uddannelse eller en diplomuddannelse samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring. På baggrund af din ansøgning sker udvælgelsen ud fra en samlet vurdering af erhvervserfaringens relevans og af mulighederne for at bringe uddannelsen i anvendelse i dit aktuelle erhvervsarbejde. Af pædagogiske grunde optages der maksimalt 30 deltagere per modul. 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er tilrettelagt, så den kan følges sideløbende med et fuldtidsarbejde. Hvert modul har fire internater, som strækker sig over to dage. Der forventes aktiv deltagelse under alle internaterne begge dage. Derudover tillægges i gennemsnit 15 timer om ugen til læsning og udarbejdelse af opgaver. Undervisningen på internaterne foregår på KADK på Holmen i København. Deltagerne må selv sørge for transport og eventuelt logi.

Ansøgningsprocedure

For at søge om optagelse til de enkelte moduler, skal du udfylde ansøgningsskemaet online (se link nedenfor). Her skal du uploade CV, adgangsgivende eksamensbevis(er) og en A4-sides skriftlig motivation for optagelse på uddannelsen.

Vi tilstræber at behandle ansøgninger hurtigst muligt, og ansøgere kan forvente svar på optagelse inden for ca. 14 dage (dog lidt længere i ferieperioder). Inden modulets start vil du modtage yderligere information om modulets indhold. I forbindelse med studiestart får du vejledning i adgang til KADK’s IT system og digitale læringsrum. For praktiske spørgsmål omkring registrering, betaling, diplomer, mv. kan du kontakte studieadministrationen på telefon: 4170 1500 eller mail: Runa.Krohn@kadk.dk

Pris og betaling

Hvert modul koster 32.500 kr. og dækker undervisningen og uddelt undervisningsmateriale i form af bl.a. kompendier og forplejning på internaterne. Derudover vil der være udgifter til transport og eventuelt logi.

Ansøgningen er bindende efter ansøgningsfristen. Du vil få en faktura fremsendt kort efter ansøgningsfristen, og betalingen skal ske inden modulet påbegyndes.