Ansøgning, optagelse og betaling

For at blive optaget på Master i Strategisk Byplanlægning skal du have en akademisk uddannelse og erfaring fra planlægningspraksis. Du kan læse mere om optagelses- og ansøgningskravene her på siden, hvor du også kan finde information om betalingsbetingelser. 

Optagelseskrav
Deltagere på masteruddannelsen skal have en akademisk uddannelse og mindst to års erfaring fra planlægningspraksis. Uddannelsen skal normalt være afsluttet på kandidatniveau, men bachelorgrad og omfattende praksiserfaring kan efter konkret vurdering også opfylde adgangskravene. På baggrund af din ansøgning sker udvælgelsen ud fra en samlet vurdering af erhvervserfaringens relevans og af mulighederne for at bringe uddannelsen i anvendelse i dit aktuelle erhvervsarbejde.

Ansøgningskrav
Når du ansøger skal følgende uploades sammen med ansøgningen:

  • Dokumentation for de adgangsgivende eksaminer
  • CV (som dokumentation for relevant erhvervserfaring)
  • En kort beskrivelse af din motivation for at søge om optagelse på uddannelsen (max én side)
  • Vellignende foto (til studiekort)

Pris og betaling
Studieafgiften er 35.000 kr. pr. modul og 140.000 kr. for det et samlet 2-årigt forløb. Herudover må der kalkuleres med ca. 5-10.000 kr. til bøger og studierejser. 

Din tilmelding til et modul er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Faktura fremsendes ca. 3. uger inden kursusstart.