An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals

KADK's Institut for Bygningskunst og Teknologi lancerede i 2018 en arkitekturguide med fokus på FN’s 17 verdensmål. Guiden blev til i samarbejde med Arkitektforeningen og UIA’s Commission on the UN Sustainable Development Goals.

Guiden er bygget op omkring FN’s 17 verdensmål. Hvert kapitel beskriver kort, hvordan det byggede miljø interagerer med verdensmålet, og kommer herefter med to til tre eksempler på opført arkitektur – i Danmark såvel som i resten af verden – der understøtter det enkelte verdensmål. Guiden er udarbejdet i forlængelse af KADK's treårige satsning på FN’s Verdensmål og blev præsenteret på COP24 i 2018.

Løsninger og udfordringer i det byggede miljø
Der findes allerede arkitekturløsninger over hele verden, der bidrager til FN’s 17 Verdensmål. Disse løsninger kan optræde i form af realiserede bygninger, forskelligartede boformer og initiativer i byer. I det byggede miljø forekommer dog en række miljømæssige udfordringer, eftersom mange er storforbrugere af energi og naturressourcer og producerer massive mængder af affald.

Hvordan vi bygger har stor betydning for både vores sundhed og miljø. Håbet er derfor, at guiden kan inspirere arkitekter og andre involverede i det byggede miljø til at tage fat på udfordringerne og deltage i samtalen om, hvordan man som arkitekt kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

COP24
Arkitekturguiden blev den 5. december 2018 præsenteret på COP24 i den nordiske pavillon. COP24 er FN’s to uger lange klimakonference, hvor knap 200 delegerede fra hele verden mødes. Konferencen blev i 2018 afholdt i Polen i byen Katowice. 


Arkitekturguiden er støttet af Dreyer Fonden. 

An Architecture Guide - English version

English