Arkitektskolens Aftagerpanel

Arkitektskolens aftagerpanel yder rådgivning om, hvordan arkitektuddannelserne kan udvikles og målrettes, så de studerendes faglige kvalifikationer matcher behovet på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. 

Tilsammen dækker medlemmerne en bred vifte inden for arkitekternes store arbejdsområde. Aftagerpanelet er med til at sætte fokus på skolens samarbejde med erhvervslivet og indgår i en systematisk dialog med aftagerne om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelet kan for eksempel rådgive om udviklingen af nye og eksisterende uddannelser eller udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer. Aftagerpanelet følger løbende kvaliteten af arkitektuddannelserne ved bl.a. at se på niveauet af afgangsprojekter, så det sikres, at man lever op til kravet om den nyeste viden.