Kandidatuddannelsen i arkitektur

Med kandidatuddannelsen uddannes du til at arbejde professionelt som arkitekt og med forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Målet med kandidatuddannelsen er at uddanne kandidater, der kan bidrage professionelt til udvikling af arkitektur.

Kandidatuddannelsen Arkitektur

På kandidatuddannelsen:

  • får du viden og faglig indsigt til at arbejde med kunstnerisk og videnskabelige problemstillinger og arkitekturens teorier, metoder og praksisformer
  • får du færdigheder til at arbejde med kunstneriske og videnskabelige metoder og redskaber og mestre fagets analyse-, formidlings- og løsningsmodeller
  • rustes du til at starte en professionel karriere og arbejde med formgivning

Med kandidatuddannelsen i arkitektur kan du kalde dig cand. arch. På engelsk Master of Arts (MA) in Architecture.