Om arkitektuddannelsen

Udgangspunktet for arkitektuddannelsen er, at arkitektur ikke blot handler om formgivning, men at det er en særlig form for refleksion og praksis, der kan ændre verden og vores virkelighedsopfattelse.

Bliv arkitekt på Kunstakademiets Arkiketskole

Praksis, forskning og kunstnerisk udvikling
Som arkitekt arbejder du med at skabe nye rumlige og sanseligt interessante løsninger til hele samfundet.

Uddannelsen understøttes af praksis, forskning og ikke mindst af kunstnerisk udvikling. Med problemorienteret undervisning som omdrejningspunkt styrker vi vores studerendes akademiske, kunstneriske og professionelle kompetencer.

Verden som arbejdsplads
Uddannelsen som arkitekt giver dig mulighed for at arbejde med en række forskellige opgaver indenfor planlægning, bygningskunst og design. Du kan starte din egen virksomhed, du kan blive ansat i en arkitekt - eller designvirksomhed, i industrien eller i private og offentlige virksomheder. Eller du kan arbejde i en af de mange andre nye kontekster, som vores uddannelses- og foskningsfelter hele tiden med er med til at åbne.

Du rustes til at arbejde med etik, æstetik, funktion, teknologi, kultur, miljø og samfund i løsningen af arkitektfaglige opgaver. Og du klædes på til en national og international karriere indenfor fagets arbejdsfelter, herunder praksis, forskning og udvikling, formidling og undervisning.

Du møder også undervisning i form af kritik og gennemgange, hvor du præsenterer for dit hold og dine vejledere, der er forelæsningsrækker, workshops, praktik og studierejser.

Arkitektuddannelsens skarpe uddannelsesprogrammer
Kunstakademiets Arkitektskole har mere end 15 individuelle uddannelsesprogrammer (link), hvor du som studerende vælger et ”spor”, du kan følge i din uddannelse. Vi tilbyder skarp specalisering, der giver dig muligheden for at opbygge en uddannelsesprofil, der matcher både dine og branchens forventninger.

Det program du følger, bor på et institut, som bliver din hjemmebase på dit bachelor- og kandidatforløb. Her kommer du - ved dit tegnebord, i værkstedet og i projektundervisningen - tæt på undervisere, forskere, internationale gæsteundervisere samt mentorer og inspiratorer fra praksis.