Dispensation

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Denne side er kun relevant for ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen.

 

Hvem skal søge dispensation for adgangsgivende eksamen ?

Hvis man ikke har en adgangsgivende eksamen, kan man søge om dispensation.
Med adgangsgivende eksamen mener vi en gymnasial eksamen eller tilsvarende eksamen fra Danmark eller udlandet.


Ansøgere med en Steiner-eksamen uden karakterer (overvejende danske ansøgere) søger en særlig form for dispensation. Steiner-ansøgere skal ikke udfylde dispensationsansøgning men blot uploade vidnesbyrd på www.optagelse.dk og sætte X i rubrikken ”jeg søger optagelse med særlig tilladelse” på ansøgningsportalen.

Hvem kan få dispensation?

Der gives kun dispensation til ansøgere, der kan dokumentere, at de på anden måde opfylder KADKs krav til ansøgers kompetencer.
Det er langt fra alle ansøgere, der bevilges dispensation, så hvis du vil være sikker på, at du er ansøgningsberettiget, anbefaler vi, at du tager en fuld adgangsgivende eksamen.

Vi har lavet en statistik over, hvor mange der har fået dispensation de seneste par år. Se det vedhæftede dokument.

Hvad lægger KADK vægt på ?

Når du søger om dispensation, skal du vise KADK, at du på anden vis end at tage en gymnasial eksamen har forberedt og kvalificeret dig grundigt til den uddannelse på KADK, du søger. Du skal vedhæfte dokumentation for alle dine aktiviteter.

Din ansøgning om dispensation bliver behandlet af KADKs dispensationsudvalg. Udvalget ser på din ansøgning som et samlet billede af dine kompetencer og forberedelse til den valgte uddannelse.

For at komme i betragtning til en dispensation skal du som udgangspunkt have enten
1) Akademiske kompetencer: Du skal som minimum kunne dokumentere følgende HF-fagniveauer: Dansk A, Engelsk B og Matematik C (eller tilsvarende fra det land du kommer fra) i kombination med relevant erhvervserfaring eller
2) Kompetencer fra erhvervsuddannelse: Du skal som minimum dokumentere bestået relevant erhvervsuddannelse med svendeprøve EUD (3,5 år eller længere) eller tilsvarende i kombination med relevant erhvervserfaring. Bemærk at praktik på erhvervsuddannelsen ikke regnes som erhvervserfaring.

Udover at have enten akademiske kompetencer eller kompetencer fra erhvervsuddannelse i kombination med erhvervserfaring, skal du også vise os:
Kunstneriske kompetencer:
Du skal vise eksempler på egne arbejder af kunstnerisk-, håndværks-, formgivnings- og kunsthåndværksmæssig karakter eller andet, der viser dine kunstneriske kompetencer (max. 4 A4 sider med egne arbejder). Håndværkere kan f.eks. vise billeder eller tegninger af samlinger, konstruktioner eller andet, der har været i fokus på uddannelsen.

Hvad skal dine ansøgning indeholde ?

•    Et udfyldt ansøgningsskema som skal være forside til dit samlede ansøgningsmateriale.
•    Motivering for valg af uddannelse (max. ½ side).
•    Et CV (max. 2 sider).
•    Dokumentation for indholdet af dit CV.
•    Eksempler på egne arbejder/kunstneriske kompetencer (max. 4 sider).
•    Hvis du søger ind på Konservatoruddannelsen, skal du også dokumentere kemi på B-niveau og uploade en farvesynstest.

Du skal uploade din dispensationsansøgning på www.optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.00.

Sammen med ansøgningsskemaet har vi vedhæftet en vejledning til det. Vejledningen indeholder tips til en god ansøgning og vores krav til format m.v.

Det bedste råd, vi kan give dig, er at starte i god tid og læse vejledningen grundigt igennem.

Ansøgningsskema og vejledning

Her finder du ansøgningsskemaet og vores vejledning til dig.

Husk at du skal sætte kryds i ”Andet adgangsgrundlag” /jeg søger om optagelse med særlig tilladelse i din ansøgning på www.optagelse.dk.

En dispensationsbevilling gælder det år, den er søgt og bevilget. Hvis du søger om optagelse igen, skal du altså også søge dispensation for adgangsgivende eksamen igen.

Hvis du søger om optagelse på Crafts in Glass and Ceramics skal du gå til den engelsksprogede hjemmeside og finde ansøgningsskemaet der.