Optagelsesforløb til bachelor i arkitektur, design og konservering

Her finder du infomation om optagelseforløbene til KADKs bacheloruddannelser.

Til Arkitektur og Design består optagelsesforløbet af en hjemmeopgave og en optagelsesprøve. Bemærk: optagelsesforløbet indeholder ikke en motiveret ansøgning eller lign. 
Til Konservering består optagelsesforløbet af en motiveret ansøgning og en samtale.

Husk at orientere dig om optagelseskrav og ansøgning. Du finder siden her.