Studieplads og studiestart

Info om introforløb BA i Arkitektur

Info om introforløb BA i Design

Tilbud om studieplads

Tilbud om studieplads
KADK mailer den 28. juli til dig, hvis vi tilbyder dig en studieplads.
Hvis du vil tage imod pladsen, skal du senest den 3. august bekræfte, at du vil acceptere den. Hvis du siger nej, vil KADK tilbyde din plads til en anden.
Du får information om, hvad du skal gøre, i den mail vi sender.

Hvis vi ikke tilbyder dig en plads og du ikke bliver optaget på en anden uddannelse, vil du få et afslag fra den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Hvis du ikke har fået mail fra enten KADK eller KOT, anbefaler vi, at du først tjekker dit spamfilter og dernæst kontakter os. Men husk at gøre det inden fristen for accept af studieplads.

Tilbud om standby-plads

Tilbud om standby-plads

Der er ikke standbypladser på bacheloruddannelserne i arkitektur, design og konservering i 2019.


KADK mailer den 28. juli til dig, hvis vi tilbyder dig en standby-plads. D

Hvis du vil tage imod standby-pladsen, skal du senest den 3. august bekræfte, at du vil acceptere  den.

Med en standby-plads står du på venteliste. Hvis vi får en ledig studieplads, vil vi kontakte dig med det samme, dog senest den 12. august.

Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads i år, er du garanteret en plads på uddannelsen næste år. Men vel at mærke kun hvis du søger om optagelse igen næste år. Du får information om, hvad du skal gøre, i den mail vi sender.

Hvis vi ikke tilbyder dig en standbyplads og du ikke bliver optaget på en anden uddannelse, vil du få et afslag fra den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Hvis du ikke har fået mail fra enten KADK eller KOT, anbefaler vi, at du først tjekker dit spamfilter og dernæst kontakter os. Men husk at gøre det inden fristen.

Tilbud om intro-forløb og rus-tur

Tilbud om intro-forløb og rus-tur
Som de fleste danske uddannelsesinstitutioner har vi også et intro-forløb på KADK. Det bliver arrangeret af en gruppe tutorer i samarbejde med Studieadministrationen. Intro-forløbet ligger før den egentlige studiestart, og det er frivilligt at deltage.

Intro-forløbet består af en rus-tur (NB: betaling) og 3 faglige dage. De faglige dage foregår på Campus/ i København, men rus-turen holdes længere væk.
Campus på Holmen, hvor arkitekt- og designuddannelsen holder til, består af mange bygninger med forskellige funktioner. Under intro-forløbet får du bl.a. en rundvisning på Campus, men der er også introduktion til IT, bibliotek og andet, som det er praktisk for dig som ny studerende at kende til.
De tre faglige dage handler om studiet og dets rammer, om uddannelserne og dine erhvervsmuligheder.
Det er som sagt frivilligt at deltage, men i løbet af især de tre faglige dage vil der komme en del væsentlig information om uddannelserne; derfor anbefaler vi, at du deltager.

Den 21. august er der afgang til designuddannelsesns rus-tur. Hjemkomst den 23. august.

Den 21. august siger tutorerne velkommen til nye arkitektstuderende. Den 22. er der afgang til rus-tur. Hjemkomst den 24. august.

Den 28.- 30. august har vi tre faglige dag med forskelligt indhold. noget er fælles for begge uddannelser, og noget er seprarat. Om eftermiddagen plejer tutorerne at have en aktivitet planlagt.

KADK har skoleåbning den 31. august, hvor studerende fra alle årgange starter.

Den første undervisningsuge er uge 36 (start: 3.september), bortset fra nogle få studerende.

Studiet starter - praktisk

Studiet starter – en masse praktisk
Studieåret starter med KADKs skoleåbning den 31. august. Den første undervisningsdag er den 3. september, hvor den første undervisningsblok starter.

Denne side er ikke opdateret.
Seneste opdatering: 25. oktober 2018.