Værkanalyse — Trappen

Blogpost af
Nini Leimand
Dato
15.11.2016

Tektonik og værk: Der er en direkte tektonisk relation mellem den måde et arkitekturprojekt udvikles på, den måde hvorpå det bliver bygget og dets levedygtighed. Den studerende udforsker og opbygger tektoniske principper og disses indbyrdes blandformer i arbejdet med specifikke materialer. Værkanalysen af eksisterende arkitektur samt ikke realiserede projekter står helt centralt som pædagogisk og forskningsmæssigt omdrejningspunkt. Der fokuseres på forskelligartede aspekter så som: livsformer, de rumlige træk, hierarkier og relationer, dele i helheden, konstruktionens bestanddele, proportioner, beklædningen, materialer, detaljer mm. Det fundne kortlægges og repræsenteres med det for øje at indfange værkernes anatomi, atmosfære og sammenhængskraft. Denne arbejdsmetode bidrager dels til et fælles arkiv og referenceramme, men først og fremmest er det hensigten, at hver enkelt studerende oparbejder en arkitektonisk drivkraft og etablerer et eget arkitektonisk ståsted på et oplyst grundlag.

Værkanalyse - trappen

Kommentér her