Byplanlægger - for ledige

Et nyt kursus for ledige akademikere, som ønsker job i kommuner eller rådgivningsfirmaer.

Er du ledig, og kunne du tænke dig at arbejde som byplanlægger i en kommune eller et rådgivningsfirma, som arbejder med fysisk planlægning? Så er Byplanlægger lige et kursus for dig. Kurset har til formål at ruste ledige arkitekter og ledige fra beslægtede uddannelser til netop at kunne varetage den type jobs. Gennem kurset får du konkret viden og metoder, der vil gøre dig i stand til at foretage målrettet og kvalificeret jobsøgning til stillinger som byplanlægger.

Praktisk information

Kursusstart
07.01.2019
Pris
19.500 kr. ekskl. moms
Ansøgningsfrist
07.12.2018
Slutdato
22.03.2019
Sted
KADK, Philip de Langes Allé 10, København

Det lærer du på kurset

Kursets fokuserer på fem grundlæggende elementer:

Professionen
Hvordan er det at arbejde som byplanlægger? Hvordan kan du bruge dine 
faglige kompetencer som ansat i en planafdeling? Hvilke arbejdsopgaver er der, og hvordan er den politiske og økonomiske virkelighed i det kommunale planlægningsarbejde?

Rammerne
Introduktion til planloven og dens elementer. Hvorfor har vi en planlov? 
Hvad består den af? Hvilke andre regler og love end planloven påvirker byplanlægningen?

Demokratiet
Som planlægger indgår du i en demokratisk proces, hvor inddragelse af borgere og interessenter spiller en stor rolle. Du bliver derfor introduceret til det lovmæssige grundlag og til forskellige principper og metoder til borgerinddragelse. 

Planlægningsprocessen
Hvordan forløber en typisk planproces? Du får kendskab til den politiske og administrative proces samt til samarbejdet med bygherrer og rådgivere.

Lokalplanen
Kurset fokuserer særligt på lokalplanen. Med udgangspunkt i konkrete cases og øvelser bliver du introduceret til de grundlæggende værktøjer og metoder, som benyttes i lokalplanlægningen. Ud over en grundlæggende introduktion til de forskellige elementer i en lokalplan får du øvelse i skitsering af bebyggelsesplaner.

Kursets opbygning 

Byplanlægger er et ti-ugers fuldtidskursus med forberedelse.

Uge 1: Introduktion til planlægning og byhistorie
Uge 2: Kommuneplanen og arbejdet i en politisk ledet organisation
Uge 3-5: Bebyggelsesplaner, lokalplaner, miljøscreening og borgerinddragelse
Uge 6-9: Praksisforløb i en kommune eller et rådgivningsfirma
Uge 10: Opsamling og evaluering

Kurset starter den 7. januar 2019 og slutter den 22. marts 2019.
Der er indlagt en uges vinterferie i forløbet (uge 7/8). 

Undervisningen foregår på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) i København, men kurset henvender sig til ledige fra hele landet. I 6-9 uge er du i et praksisforløb i en kommune eller et rådgivningsfirma. Pladserne findes og fordeles af underviserne. Der må påregnes transport i forbindelse med praksis. I forløbet vil du komme til at arbejde med en aktuel planlægningsopgave, som har relevans for det pågældende sted. Opgaven vil danne udgangspunkt for en fælles drøftelse og gennemgang, kursets sidste uge. 

Undervisere
Kursets undervisere kommer alle fra KADK’s arkitektskole (Institut for Bygningskunst, By og Landskab). Se præsentation af underviserne i højre side. Derudover vil en række oplægsholdere fra kommunerne samt rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheder bidrage med specialviden.

Målgrupper og adgangskrav

Arkitekter og beslægtede faggrupper med en relevant, videregående uddannelse på kandidatniveau kan deltage i kurset.

Pris 

Kurset koster 19.500 kr. ekskl. moms, men der er mulighed for, at dit lokale jobcenter kan bevilge dig gratis deltagelse. Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.