Arkitektur og Demens – Nye plejebolig-typologier

Forskningsprojekt under
Spaces of Danish Welfare
Forsker
Louise Dedenroth Høj

Dette projekt undersøger transformationen og fremkomsten af nye plejebolig-typologier for mennesker med demens.

Her har den stigende ældrebefolkning samt udviklingen i plejetilgangen og en mere nuanceret forståelse af kognitive sygdomme som demens, skabt et langt mere komplekst billede af pleje, hvor også de fysiske omgivelser og arkitekturen spiller en afgørende rolle.

Projektet vil, gennem udvalgte casestudier, belyse og undersøge forskellige centrale tematikker, der kan pege på nye fremtidige muligheder for disse typologier.