Bæredygtig bygningsarv

Status
Igangværende
Periode
2014 - 2018
Projektledelse
Professor Christoffer Harling, Institute of Architecture and Culture

Kulturarv og restaurering er et forskningsfelt i hastig udvikling på KADK. Med en netop opnået bevilling fra Realdania på 3.75 mio. kr. er der er skabt mulighed for at udvikle området yderligere.

Projektet ”Bæredygtig Bygningsarv” med professor Christoffer Harlang i spidsen løber fra 2014-18. Igennem fem delprojekter er det meningen at udvikle metoder og anvisninger til, hvordan man kan renovere med hensyn til både miljø og kulturarv. 

”Forståelsen af, hvad der er bæredygtigt byggeri, er blevet meget snæver. Der er en tilbøjelighed til at anlægge et ensidigt fokus på bygningernes energibehov. Det er et kæmpe problem, fordi det ofte betyder, at man enten river bygninger ned og bygger nye energibesparende bygninger – eller ombygger til ukendelighed. På den måde mister vi den kulturarv som er lige foran næsen af os”
Christoffer Harlang

Projekterne undersøger temaer omkring transformation af landdistrikter i Danmark – hvordan bevares kulturarven og hvordan løftes ”udkantsområderne” – og om de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med nedrivning eller restaurering.