Hvad gør billeder?

Status
Afsluttet
Periode
2012 - 2014
Kategorier
Netværk
Projektledelse
Henrik Oxvig, Institute of Architecture, City, and Landscape

Hvilken rolle spiller billeder i vores forståelse af verden? Hvordan indvirker billedets repræsentationsform på vores forståelse af arkitektur og design? Hvordan kan billedet opnå en ret i sig selv – ved siden af sproget?

KADK - med forskningsleder Henrik Oxvig i spidsen - er tovholder i det internationale forskernetværk WHAT IMAGES DO. Det faglige omdrejningspunkt er at undersøge og diskutere aktuelle billedteorier, bl.a. billeders forhold til sprog. Netværket blev etableret i 2012 mellem internationale forskningsinstitutioner og akademier fra Schweiz, Holland og Tyskland og med forskere fra KADK’s Arkitektur- og Designskoler.

Constantin Hansen, Et Selskab af danske Kunstnere i Rom, 1837. Som vignet for seminaret What Images Do har man brugt en detalje


Tesen er, at billeder gør en forskel. Udfordringen er at skabe videnskabelig forståelse for, at billedets identitet er forskellig fra, hvad det måtte ligne.  

Netværket er ikke interesseret i illusioner, men i en dialog mellem billede og virkelighed som den, der kendetegner arkitekturen, hvor billedet (repræsentationen) bidrager til at skabe en virkelighed, der ikke var en realitet forud for billedet. 

Når arkitektur skabes, går repræsentationen af bygningen eller byen forud for realiseringen af, hvad der repræsenteres. Billedet – repræsentationen – er led i et arbejde, båret af intuitiv forståelse for, at billedet som 'ikonisk differens' muliggør indsigt i og realisering af ofte meget komplekse sammenhænge.

For at bekræfte og befordre billedets særlige potentialer kræves en sproglig dialog med billedet, der ikke fastholder billedet på dets identitet med en forudgående virkelighed, men artikulerer dets særegne måde at være på. Netværkets arbejde er relevant i en tid, hvor undervisningsinstitutioner med vægt på kunst, design og arkitektur - som tidligere primært var båret af intuitiv dialog med billedproduktion - skal sikre dialog med videnskabens potentialer.

Ambitionen, som i den forlængelse præger både danske og internationale institutioner, er, at denne dialog udfoldes ved at sproget ikke undertrykker, men bidrager til indsigt i billedets særegne muligheder.

Som afrunding på projektet afholdt netværket i marts 2014 et tre-dages symposium på Charlottenborg i København. Her var der key-note-speakers som Jonathan Hay, Georges Didi-Huberman og Jacques Rancière - og workshops og diskussioner i de fyldte sale.

 

Kort om What Images Do

'What Images Do' er et forskernetværk for ph.d.-studerende. Netværket ledes af Henrik Oxvig and Troels Degn Johansson (KADK) og Jan Bäcklund (Kunstakademiet). Netværket støttes af midler fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.