Complex Modelling

Status
Igangværende
Kategorier
Designdreven innovation
Deltagere
Mette Ramsgaard Thomsen
År
2013-2017
Samarbejdspartnere

CITA, Center for IT og Arkitektur på KADK forsker i skæringspunkterne mellem IT og arkitektur i en række internationale projekter.

Professor Mette Ramsgaard Thomsen, der leder centret, fik i efteråret 2012 fik sin hidtil flotteste bevilling. Som en af de første syv forskere i Danmark modtog hun Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-Topforskerbevilling til forskningsprojektet: ”Complex Modelling in Architectural Design”. Bevillingen er på 7 mio. kr. og varer indtil 2017.

Projektets formål er - ved hjælp af digitale grænseflader - at udvikle metoder, som kan give ny viden om samspillet mellem materialers egenskaber på mikroniveau og konstruktioners evner på makroniveau. Dermed kan de digitale modeller hjælpe med at gribe kompleksiteten i materialerne og bringe deres innovative designpotentialer frem. Ved at udvikle nye digitale designmetoder, der skaber feedback mellem de forskellige skalaer, er det hensigten at opnå bedre, mere kreative og bæredygtige bygningspraksisser.

Projektet er tværfagligt og laves i dialog med forskere på École polytechnique fédérale de Lausanne (Schweiz) og Universität der Künste Berlin. Udover Mette Ramsgaard Thomsen inkluderer projektet lektorer fra CITA, to ph.d.-studerende, en post.doc og en forskningsassistent.