Fra provins til periferi

Forskningsprojekt
Spaces of Danish Welfare
Forsker
Kirsten Marie Raahauge

Dette projekt undersøger forholdet mellem hverdagen og dens rumlige forhold, som det udspiller sig i Tønder.

Fokus er på skala (fra en købstad med egne institutioner til en del af en region, der leverer disse institutioner) og tæthed (af bylivet, som er blevet mere stille, og af velfærd, hvis velfærdsrum der er blevet færre af i byen). Projektet udforsker velfærdsrum gennem tøndringernes opfattelser og handlemåder og overvejer de rumlige aspekter af velfærd i et bredt perspektiv. Projektet baserer sig på antropologisk feltarbejde foretaget i Tønder.

1/6
Banegård, Tønder
Grænsekontrol
Rådhus
Panorama, Tønder
Torvet
Gade, Tønder