Rumlige implikationer af inklusion i folkeskolen

Forskningsprojekt under
Spaces of Danish Welfare
Forsker
Katrine Lotz

Projektet undersøger og synliggør de rumlige implikationer af ændringer i lovgivning og praksisser vedrørende inklusion i grundskolen i alle skalaer fra det enkelte rum til det regionale niveau.

Fokus er dels på, hvilke fortællinger og forhandlinger der opstår i forbindelse med skolernes konkrete indretning og arkitektur og dels på hvordan kompetencer i specialpædagogik og børn med særlige behov fordeles og omfordeles i et større område.

Empirisk er undersøgelsen rettet mod to scener:
1. Forholdene mellem det konkrete rum og elever, forældre, lærere og pædagoger.
2. Forholdene mellem konkrete planer og modeller i de tidlige stadier af byggeprocessen og kommunen, skolen, arkitekter og andre rådgivere.