Et levn fra fortiden eller fremtidens ældreboliger. En analyse af de danske kollektivhuse for ældre

Forskningsprojekt under
Spaces of Danish Welfare
Forsker
Max Pedersen

Antallet af ældre borgere vil stige hurtigt I de kommende årtier. Det gælder især for gruppen +80 år, der I dag udgør 4,4 procent af den danske befolkning. I 2050 forventes denne aldersgruppe at være steget til mere end 10 procent af befolkningen.

Det voksende antal ældre vil på flere områder udgøre en væsentlig samfundsmæssig udfordring. En af disse udfordringer vil bestå i at udvikle boliger og boligmiljøer, der både fysisk, socialt og psykologisk imødekommer de ældres ønsker og behov. Ambitionen med dette projekt er at undersøge, hvorvidt erfaringerne fra de danske kollektivhuse kan bidrage til udviklingen af fremtidens seniorboliger. Projektet baserer sig på såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser.

Foto: Carsten Ingemann