Spaces and Measures between Welfare State and Security State

Forskningsprojekt under
Spaces of Danish Welfare
Forsker
Deane Simpson

Dette projekt undersøger fremkomsten og omdannelsen af det danske velfærdssystems rumlige foranstaltninger, der sætter fornyet opmærksomhed på fysisk sikkerhed, over social sikring. Med fokus på København som et case study undersøger forskningen de fremvoksende rumlige strukturer, der beskæftiger sig med truslen om terror, samt logikken i planlægningspraksis og aktørerne der producerer dem.