Superhospitalernes infrastrukturelle arkitektur

Forskningsprojekt under
Spaces of Danish Welfare
Forsker
Runa Johannessen

Med Bispebjerg Hospital som case studie vil dette projekt undersøge hospitals-systemets politiske og infrastrukturelle arkitektur.

Den nationale strukturreform fra 2003 gav startskud til en massiv investering i nye hospitalsbygninger over hele landet, med færre, men større, ’superhospitaler’. Hospitalssystemets infrastrukturelle ‘maskineri’ er politisk designet for økonomisk og funktionel effektivitet. Hospitalsbygningernes arkitektoniske design skal i tillæg respondere på værdier som ‘patienten i centrum’, komfort og miljøer der understøtter helbredelse. Hvordan er disse krav forenet i udformningen af en kompleks bygning som Bispebjerg Hospital?

Foto: Rasmus Øhrstrøm Mogensen