Varmedøden i velfærdsstaten

Forskningsprojekt under
Spaces of Danish Welfare
Forsker
Niels Grønbæk

I løbet af de første årtier af det nye årtusinde, har især dén del af dødens institutionalisering i velfærdsstaten som angår legemet, undergået en rationalisering.

Etableringen af nye centrale storkrematorier, rustvogne til fire kister og de nye krematoriers kobling til fjernvarme-infrastrukturen, har affødt offentlig debat. Centraliseringen har imidlertid også muliggjort en koncentration af et vist arkitektonisk overskud udtrykt i de nye anlæg.

Projektet ser nærmere på hvordan rumlige aspekter af krematoriedriftens moderne rationalisering bliver ’kompositorisk materiale’ i konkrete arkitektoniske udtryk i hvilke rationaliseringens udtryk væves ind i nogle efterklange af de 'patosformler' arkitekturen har udviklet gennem sit årtusindlange mellemværende med døden.