Wayfinding til turister i København

Status
Afsluttet
Kategorier
Studenterprojekt

Opgaven er at designe et system af skilte eller andet, der på logisk og forståelig vis er til rådighed for langsomme udenbys trafikanter. Forslaget skal beskrive en idé til et wayfindingsystem ved skilte eller andre markeringer i bylandskabet, samt et evt. samspil med kort anbragt i byen, trykt på papir eller digitalt.

Arkitektstuderende Linda Poulsen har arbejdet med design af et turistvenligt kort (2014).
Arkitektstuderende Finn Wergel Dahlgren har designet en skrifttype og en satellit, tænkt placeret ved stationer (2014).
Designstuderende Mads-Emil Luplau Schmidt har fokuseret på skriftdesign, visuel identitet og skiltning (2014).
Arkitektstuderende Michaela Pihl og Camilla Stig har udviklet et designkoncept (2014).