Forskning

Forskningen på Center for Idræt og Arkitektur arbejder med felter indenfor by- og landskabsplanlægning, bevægelses -kultur samt idrætshuse og andre institutionsbygninger med fokus på krop, bevægelse og sundhed. Centrets forskningsprojekter er forankret i konkrete udviklingsprojekter, hvor målet er at medvirke til at højne den arkitektoniske kvalitet. Derfor spiller det processuelle en stor rolle i vores forsknings- og udviklingsprojekter.