Om Center for Idræt og Arkitektur

Center for Idræt og Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole er formentlig det eneste af sin art på verdensplan, der udelukkende fokuserer på sammenhængen mellem idræt, kropskultur, arkitektur og fysisk planlægning i bredeste forstand. 

Centret står for forskning, formidling og rådgivning, hvor hovedformålet er, at skærpe den arkitektoniske kvalitet indenfor byggeri til idræts-, fritids-, undervisnings-, sundheds-, og kultursektoren generelt.

Udvikling og forskning
Centret forsøger i sine udviklingsarbejder og forskning hele tiden at tænke ukonventionelt og bryde med den gængse opfattelse af løsningsmuligheder.

Formidling
Centret arbejder desuden meget med formidling af viden indenfor dets fagområde, i form af blandt andet udstillinger, seminarer, konferencer og forelæsninger.

Center for Idræt og Arkitektur er blevet til i et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Lokale- & Anlægsfonden, og åbnede officielt d. 29. august 2002.

Rådgivning
Ud over forskningsdelen har Centret i de seneste syv år ligeledes løst rådgivningsopgaver for en lang række danske og svenske kommuner, arkitekttegnestuer, idrætsklubber, styrelser og fonde.

Vi har blandt andet udarbejdet analyser og idéoplæg for flere kommuner, bidraget til konkurrenceprojekter og prækvalifikationer med private tegnestuer, og faciliteret workshops og udviklingsprocesser for kommuner og idrætsorganisationer.

aktivitetsrum.dk

Center for Idræt og Arkitektur står bag hjemmesiden aktivitetsrum.dk. Siden henvender sig til alle, der interesserer sig for idrætsbyggeri eller står med et specifikt spørgsmål inden for dette område. Den henvender sig bl.a. til politikere, bygherrer, planlæggere, rådgivere og ildsjæle.