Forskningsprojekter

CINARK retter med sine forskningsaktiviteter et særligt fokus på den industrielle arkitekturs tilblivelse med udgangspunk i bæredygtige løsninger. Hensigten er gennem forskning at belyse såvel grundlæggende som aktuelle problemstillinger og udviklingspotentialer indenfor dette felt. Dette sker både gennem større kollektive forskningsprojekter og gennem selvstændige ph.d.-forløb og udredningsarbejder.