Kort om Center for Industriel Arkitektur - CINARK

Center for Industriel Arkitektur (CINARK) skal styrke skolens, uddannelsens og fagets forståelse og udnyttelse af det arkitektoniske potentiale, der ligger i det industrialiserede byggeri og i den design- og videnbaserede byggekomponentindustri. Vores ønske er fortsat at fastholde en åben, men også nuanceret kritisk diskussion af de faktorer, som sikrer de arkitektoniske muligheder i en industrialiseret kontekst.

Nyheder

Program

Settlement, Ecology & Tectonics

CINARK danner vidensfundamentet for kandidatprogrammet SET – Settlement, Ecology & Tectonics. Her omsættes centerets forskning direkte i undervisningen og er dermed med til at udvikle de færdige kandidaters særlige kompetenceprofil.

Følg os på Twitter

Genveje