Publikationer og artikler

CINARK har en aktiv formidlingsstrategi, der skal sikre at den viden som bliver generet på centeret, kommer ud til en bred skare af byggeriets parter. Dette sker primært gennem seminarer og publikationer. Derudover formidles centerets forsknings gennem undervisningen på KADK og aktiv deltagelse i debatter indenfor en bred vifte af byggeriets forskellige fagmiljøer og interesseorganisationer. 

Publikationer
Herunder ses en oversigt over publikationer udarbejdet i CINARKs regi. Publikationerne er opdelt i områderne: Forskning, Overblik og Fokus