CoDesign

På dette højt specialiserede kursus i CoDesign lærer du at organisere samarbejdsprocesser, der leder til nyskabende og brugerorienterede løsninger og produkter.

CoDesign er en stærk designpraksis, der kan bruges til at skabe holdbare løsninger på komplicerede samfundsmæssige udfordringer og til at identificere nye forretningsmuligheder. Grundtanken i CoDesign er, at der er et kraftfuldt kreativt potentiale for nytænkning og innovation i at involvere potentielle brugere og andre interessenter aktivt i designprocessen. 

På kurset i CoDesign får du indblik i teoretiske kernebegreber inden for feltet. Samtidig får du metoder og teknikker til at lede og indgå i designorienterede processer, der involverer brugere og andre interessenter. Derudover skal kurset ses som et eksperimenterende og refleksivt rum, hvor muligheder og udfordringer i denne form for samarbejdsprocesser diskuteres og perspektiveres.

Praktisk information

Kursusstart
06.02.2019
Pris
34.000 kr. ekskl. moms
Ansøgningsfrist
20.12.2018
Sted
KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K.

Dit udbytte af kurset

  • Teoretisk forståelse af CoDesign som begreb og i relation til beslægtede begreber.
  • Indsigt i CoDesign som en tværfaglig, relationel, samskabende designorienteret proces til adressering af komplekse samfundsmæssige udfordringer.
  • Et repertoire af forskellige teknikker, formater og måder at organisere og iscenesætte CoDesign-processer og samarbejdssituationer.
  • Øget bevidsthed om egne og andres roller, herunder forskellige arbejdsmaterialers roller.
  • Sparring med andre praktikere og undervisere.
  • Rum for refleksion omkring udfordringer og muligheder ved at arbejde med en deltagende CoDesign-metodik og tilgang

Undervisning

Kurset er bygget op omkring fire 2-dages seminarer. Undervisningen foregår følgende dage i tidsrummet kl. 9.00-16.00 (enkelte dage til kl. 17.00):

  • Seminar 1: 6.-7. februar 2019
  • Seminar 2: 6.-7. marts 2019
  • Seminar 3: 3.-4. april 2019
  • Seminar 4: 8.-9. maj 2019

Seminarerne kombinerer faglige oplæg, caseeksempler, workshops, diskussioner, refleksionsøvelser mv. 

Det forventes, at deltagerne bidrager aktivt under seminarerne f.eks. ved at dele egne projekter/erfaringer og gennem individuelt eller i mindre grupper at tage ansvar for enkelte sessioner for derigennem at øve sig på at iscenesætte co-design samarbejdssituationer og refleksionsprocesser. Det forventes desuden, at deltagerne forbereder sig mellem seminarerne ved at læse de udleverede kompendietekster og ved at arbejde eksperimenterende med øvelser relevant for egen praksis. 

Kursusleder: Mette Agger Eriksen, Ph.d., Lektor på KADK
Gennemgående underviser: Sissel Olander, Ph.d., Adjunkt, KADK

Øvrige undervisere
Eva Brandt, Professor (MSO), KADK
Pelle Ehn, Professor emeritus på Malmø Universitet  

Herudover deltager en række gæsteoplægsholdere, som arbejder med CoDesign i praksis.

Målgruppe 

Kurset er for dig, som allerede er involveret i eller driver udviklings- og innovationsprocesser, men som ønsker at udvide din metodiske værktøjskasse og forståelse af de processer og roller, du indgår i. Kurset er også for dig, som er nysgerrig på dette felt og denne tilgang, og som gerne vil i gang med at arbejde med CoDesign. Det anbefales, at deltagere på kurset har en bachelorgad eller tilsvarende uddannelse. 

Tilmelding og betaling

Det koster 34.000 kr. ekskl. moms at deltage i kurset. Prisen er inklusiv forplejning på seminarerne og undervisningsmateriale. 

Din tilmelding til kurset er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Faktura fremsendes ca. 3. uger inden kursusstart.
Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.  

Du tilmelder dig via. nedenstående link. 

Hvis du har spørgsmål