CoDesign

På dette specialiserede kursus i CoDesign lærer du at organisere tværgående, designorienterede samarbejdsprocesser, der kan lede til nyskabende og brugerorienterede strategier og løsninger.

CoDesign er en stærk designpraksis, der - baseret på en god forståelse af nuværende forhold - kan bruges til at skabe og forankre nye holdbare strategier og løsninger på komplicerede samfundsmæssige udfordringer og til at identificere nye forretningsmuligheder. Grundtanken i CoDesign er, at der er et kraftfuldt kreativt potentiale for nytænkning og innovation i at involvere forskellige interessenter inklusiv potentielle brugere aktivt i designprocessen.  

På kurset i CoDesign får du indblik i teoretiske kernebegreber inden for feltet. Samtidig får du metoder og teknikker til at lede og indgå i designorienterede processer, der involverer brugere og andre interessenter. Derudover skal kurset ses som et eksperimenterende og refleksivt rum, hvor muligheder og udfordringer i denne form for samarbejdsprocesser diskuteres og perspektiveres.

Praktisk information

Startdato
06.03.2019
Pris
25.000 kr. (ekskl moms)
Ansøgningsfrist
15.02.2019
Sted
KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K.

Dit udbytte af kurset

 • Teoretisk forståelse af CoDesign som begreb og i relation til beslægtede begreber.
 • Indsigt i CoDesign som en tværfaglig, relationel, samskabende designorienteret proces til adressering af komplekse samfundsmæssige udfordringer.
 • Et repertoire af forskellige teknikker, formater og måder at organisere og iscenesætte CoDesign-processer og samarbejdssituationer.
 • Øget bevidsthed om egne og andres roller, herunder forskellige arbejdsmaterialers roller.
 • Sparring med andre praktikere og undervisere.
 • Rum for refleksion omkring udfordringer og muligheder ved at arbejde med en deltagende CoDesign-metodik og tilgang

Undervisning

Kurset er bygget op omkring fire 1,5-dages seminarer. Undervisningen foregår følgende dage i tidsrummet kl. 9.00-16.00 (første seminardag) og 9.00-12.00 (anden seminardag):

 • Seminar 1: 6.-7. marts 2019  
  Primære temaer: CoDesign som praksis, proces og aktører.
 • Seminar 2: 3.-4. april 2019  
  Primære temaer: CoDesign som formater, eksperimenter og øvelser på fremtiden.  
 • Seminar 3: 8.-9. maj 2019  
  Primære temaer: CoDesign som strategi, problem-om-formulering og læring. 
 • Seminar 4: 12. juni 2019  
  Primære temaer: CoDesign som ”Thing”, løsning og forankring.

Seminarerne kombinerer faglige oplæg, caseeksempler, workshops, diskussioner, refleksionsøvelser mv. 

Det forventes, at deltagerne bidrager aktivt under seminarerne f.eks. ved at dele egne projekter/erfaringer og gennem individuelt eller i mindre grupper at tage ansvar for enkelte sessioner for derigennem at øve sig på at iscenesætte co-design samarbejdssituationer og refleksionsprocesser. Det forventes desuden, at deltagerne forbereder sig mellem seminarerne ved at læse de udleverede kompendietekster og ved at arbejde eksperimenterende med øvelser relevant for egen praksis. Der er mulighed for at få sparring på de øvelser, som gennemføres i egen praksis. 

Kursusleder: Mette Agger Eriksen, Ph.d., Lektor på KADK
Gennemgående underviser: Sissel Olander, Ph.d., Adjunkt, KADK

Øvrige undervisere
Eva Brandt, Professor (MSO), KADK
Pelle Ehn, Professor emeritus på Malmø Universitet  

Herudover deltager en række gæsteoplægsholdere, som arbejder med CoDesign i praksis.

Målgruppe 

Kurset er for dig, som allerede er involveret i eller driver udviklings- og innovationsprocesser, men som ønsker at udvide din metodiske værktøjskasse og forståelse af de processer og roller, du indgår i. Kurset er også for dig, som er nysgerrig på dette felt og denne tilgang, og som gerne vil i gang med at arbejde med CoDesign. Det anbefales, at deltagere på kurset har en bachelorgad eller tilsvarende uddannelse. 

Tilmelding og betaling

Det koster 25.000 kr. ekskl. moms at deltage i kurset. Prisen er inklusiv forplejning på seminarerne og undervisningsmateriale. 

Din tilmelding til kurset er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Faktura fremsendes ca. 3. uger inden kursusstart.
Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.  

Du tilmelder dig via. nedenstående link. 

Hvis du har spørgsmål

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand