Design som proces

Hvor design tidligere hovedsageligt var orienteret om specifikke formgivningsopgaver, opererer designere i dag i et vidensintensivt felt, hvor produkt- og koncept, service- og systemudvikling indgår som led i innovative, tværfaglige og strategiske processer. Modulet ønsker at imødekomme de ændrede vilkår for designprofessionen og styrke dine kompetencer til at agere i nye udviklingssammenhænge. 

Gennem modulet får du opkvalificeret dine kompetencer med den nyeste teoretiske viden og metoder tilpasset en nutidig designpraksis. Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis og sætter fokus på designroller og designprocesser.

Modulets teoretiske og metodiske perspektiver er baseret på et bredt felt af indfaldsvinkler fra eksperimentielle og kunstneriske til nye brugerdrevne og samskabende tilgange til at arbejde med og facilitere designprocesser – fra forberedelse til realisering.

Info og datoer

Type
Masteruddannelse
Kursusstart
06.09.2019
Pris
32.500 kr.
Ansøgningsfrist
24.06.2019
Sted
KADK, Holmen, København
ECTS
15
Optagelse
Der er stadig et par ledige pladser
Ansøg om optagelse

Det får du ud af modulet

  • Du får overblik over designfagets fagprofessionelle traditioner og aktuelle forskningsdiskussioner omkring designprocesser og designroller – alment og i forhold til faglige specialiseringer.
  • Du lærer at arbejde med forskellige indfaldsvinkler til designprocesser - fra kunstneriske og eksperimentelle til brugerinddragende og samskabende, co-design orienterede tilgange.
  • Du lærer at identificere designproblemstillinger og at facilitere designprocesser med øget teoretisk og metodiske kompetence og refleksionsrammer.
  • Du lærer at argumentere for og kommunikere metodiske og faglige valg på et kvalificeret mundtligt og skriftligt niveau.

Undervisning og seminarer

Uddannelsen består af en række 2-dages seminarer, og undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussion, refleksion, workshops, kollokvier, individuelle opgaver, gruppearbejder og feedback. Vi forsøger at relatere uddannelsens indhold til dine egne praksisbaserede erfaringer og arbejdsliv.

Datoer for seminarer:

fredag d. 06.09 - lørdag d. 07.09.2019
fredag d. 04.10 - lørdag d. 05.10.2019
fredag d. 01.11 - lørdag d. 02.11.2019
fredag d. 06.12 - lørdag d. 07.12.2019

Deadline for aflevering af modulopgave: Mandag d. 13.01.2019

 

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring, fx fra virksomheder, organisationer eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design møder du fx: 

  • Designere
  • Arkitekter
  • Designundervisere
  • Andre i design- og innovationsorienterede brancher

Programledere og gennemgående undervisere

Udover de gennemgående undervisere trækker uddannelsen på undervisere fra KADK og på eksterne forskere fra andre universiteter samt på førende profiler inden for designbranchen og relaterede erhverv.