Design som strategi og marked

 

Modulet giver en indføring i strategisk design og designdrevet markeds- og forretningsudvikling. I undervisningen sættes der fokus på forankring af design i organisationer, både med et in-house og out-of-house perspektiv.  

Modulet er orienteret om de strategiske niveauer i virksomheder, hvor design kan være et redskab til at udvikle nye visioner og forretningsområder og til at styrke organisationens arbejdsprocesser. På modulet introduceres deltagerne til klassisk og ny forskning i design- og brandmanagement, designdreven innovation, entreprenørskab og forbrugerstudier med fokus på design som værdiskabende faktor. 

Det får du ud af modulet 

 • Du får overblik over både klassiske og nye tilgang til at arbejde strategisk med design.
 • Du lærer om de forskellige måder, design kan forankres og skabe værdi på forskellige niveauer af virksomheder og organisationer.
 • Du bliver introduceret til og lærer at bruge metoder til at arbejde strategisk med design – fra idé over forberedelse til forretning.
 • Du får indblik i de måder, design kan skabe værdi på internt i virksomheder som tilgang til udvikling af nye markeder og forretningsområder og som en strategisk del af brand management udvikling.
 • Du bliver introduceret til forskellige tilgange til at arbejde strategisk med bruger- og forbrugerstudier ift. kulturel værdiskabelse og konkret forretningsudvikling.
 • Du lærer at argumentere for valg af strategiske tilgange til designudvikling på et kvalificeret mundtligt og skriftligt niveau. 
Undervisning og seminarer

Uddannelsen består af en række 2-dages seminarer, og undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussion, refleksion, workshops, kollokvier, individuelle opgaver, gruppearbejder og feedback. Vi forsøger at relatere uddannelsens indhold til dine egne praksisbaserede erfaringer og arbejdsliv.

Datoer for modulets seminarer: 

 • fredag d. 04.09 - lørdag d. 05.09.2020
 • fredag d. 02.10 - lørdag d. 03.10.2020
 • fredag d. 06.11 - lørdag d. 07.11.2020
 • fredag d. 04.12 - lørdag d. 05.12.2020
Deltagere

Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring fx fra virksomheder/organisationer, eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design møder du fx: 

 • Designere
 • Arkitekter
 • Designundervisere
 • Andre i design- og innovationsorienterede brancher
Testimonial
Testimonial

"Jeg har erfaret at håndteringen af internationelle brands i et digitalt miljø kræver en ny forståelse for strategi og kommunikation, udover de klassiske designfærdigheder. Med min Master i Design kan jeg angribe brands på et helt nyt niveau - der hvor vi virkelig kan sætte rammerne og ikke kun følge dem."

- Krister Bladh, Tidl. Grafisk designer ved e-Types og tidl. studerende på Master i Design.

Programledere og gennemgående undervisere

Udover de gennemgående undervisere trækker uddannelsen på undervisere fra KADK og på eksterne forskere fra andre universiteter samt på førende profiler inden for designbranchen og relaterede erhverv.