Design som tænkning og praksis

Modulet tager udgangspunkt i design som en særlig måde at tænke og arbejde på og giver dig indsigt i, hvordan du kan bruge tilgangen til at skabe værdi. Det gælder både inden for klassiske designdiscipliner og i nye strategiske og tværdisciplinære felter som f.eks. system-, service-, innovationsdrevet og strategisk design. 

Modulet introducerer dig for aktuelle forskningsfaglige diskussioner af designs metodiske og videnskabelige grundlag og de mange måder, design praktiseres og udøves på i dag. Du vil særligt få indsigt i Design Thinking og de forskellige tilgange, der har vundet indpas i de senere år inden for både snævert designfaglige og ikke-designfaglige områder.

Du får indføring i de forskellige måder, der arbejdes med design thinking på i forskellige brancher – fra design thinking som formgivende forslagsstillelse til design thinking som middel til innovation og organisatorisk ressource.

Der vil i undervisningen være særligt fokus på ’designtænkning for designere’, hvor vi blandt andet vil undersøge, hvordan formgivning, æstetik og det at ’skabe design’ kan have en særlig værdiskabende rolle i det ekspanderende designfelt, hvor det ikke blot er fagprofessionelle designere, men mange forskellige fagligheder, som er engageret i designarbejde. 

Det får du ud af modulet 

 • Modulet giver dig overblik over de vigtigste positioner og skoler inden for designforskning.
 • Du bliver introduceret til både klassiske og aktuelle tilgange til designtænkning, som både forsknings- og praksisdisciplin.
 • Du bliver klædt på til at kunne anvende forskellige tilgange inden for designtænkning i forhold til konkrete organisatoriske problemstillinger og cases.
 • Du bliver i stand til at argumentere for, hvad fagprofessionelle forslagsstillende og skabende tilgange til design kan bidrage med i nye tværfaglige felter og i forskellige organisatoriske sammenhænge.
 • Du lærer at placere og analysere designopgaver i et designtænkningsperspektiv i forhold til aktuelle samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle kontekster. 
 • Du lærer at argumentere for valg af metoder og tilgange inden for designtænkning på et kvalificeret mundtligt og skriftligt niveau. 
Undervisning og seminarer

Uddannelsen består af en række 2-dages seminarer, og undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussion, refleksion, workshops, kollokvier, individuelle opgaver, gruppearbejder og feedback. Der bliver lagt vægt på at relatere uddannelsens indhold til deltagernes egne praksisbaserede erfaringer og arbejdsliv.

Datoer for seminarer:

 • fredag d. 31.01 - lørdag d. 01.02.2020
 • fredag d. 06.03 - lørdag d. 07.03.2020
 • fredag d. 03.04 - lørdag d. 04.04.2020
 • fredag d. 15.05 - lørdag d. 16.05.2020
Deltagere

Uddannelsen henvender sig til dig, der har nogle års erhvervserfaring, fx fra virksomheder, organisationer eller som har drevet eget firma. Eller du er underviser på designskoler og akademier og føler et behov for faglig opgradering. På Master i Design møder du fx: 

 • Designere
 • Arkitekter
 • Designundervisere
 • Andre i design- og innovationsorienterede brancher
Helle Brechling Johansen, industriel designer & tidligere masterstuderende:
Helle Brechling Johansen, industriel designer & tidligere masterstuderende:

"Master i Design har et tværdesciplinært design afsæt, som jeg synes er super spændende! Det har givet mig et fantastisk afsæt, da jeg har fået viden og værktøjer, som jeg kan bruge direkte og implementere og eksekvere i de projekter, jeg arbejder med. Det har også været rigtig givende at kunne sparre med de andre deltagere på holdet, fordi alle kommer med forskellige spændende profiler inden for designfeltet. På den måde har vi kunnet bruge hinanden konstruktivt."

 

Programledere og gennemgående undervisere

Udover de gennemgående undervisere trækker uddannelsen på undervisere fra KADK og på eksterne forskere fra andre universiteter samt på førende profiler inden for designbranchen og relaterede erhverv.