Bacheloruddannelsen i design

Bacheloruddannelsen i design kombinerer videnskab, kunstnerisk udvikling og praksis. 

Studieliv Designskolen

Bacheloruddannelsen er bygget op omkring uddannelsens tværgående undervisning som udgør en tredjedel af bacheloruddannelsen – den tværgående uddannelse er den gennemgående faglige rygrad. Her læres alt det, der er alment fagligt for alle designere, f. eks. generelle designproces- og metodefag, designstrategi, designantropologi og brugerinddragelse med bl.a. codesignmetoder. Her undervises også i designhistorie og designbegrebets udvikling, teknologi – og samfundsforståelse og projektledelse samt de klassiske kunsteriske dicipliner som komposition, tegning, form-, farve- og materialelære. 

På bacheloruddannelsens programmer kan man vælge at gå i dybden inden for enten produktdesign, visuelt design eller kunsthåndværk; glas og keramik. Her sættes de generelle kompetencer fra den tværgående undervisning i spil i forhold til programmet og den valgte studieretning.