Designskolens Aftagerpanel

Kandidater fra designskolen anvendes bredt i både det offentlige og det private erhvervsliv i Danmark men og også internationalt. Mange brancher aftager netop designere, fordi de kan se nye veje og tænke nyt, hvilket er værdifuldt i efterspørgslen af videnintensive og intelligente produkter, services og løsninger.

Således er det essentielt, at uddannelsen har kvalitet og relevans for samfundet. Det er netop Aftagerpanelets opgave at bidrage med rådgivning om, hvorvidt udviklingen af uddannelserne matcher samfundets behov og ønsker i dag og i fremtiden.

Således er udgangspunktet for vores arbejde og debatter de håndgribelige beskæftigelsestal for designere i Danmark og internationalt. Med dem i hånden har vi en tæt dialog med skolens ledelse om muligheder for forbedringer i beskæftigelsessituationen men med vigtig fokus på ikke at giver kald på kvaliteten i forhold til at skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven, og som udspringer af en kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling, der netop er skolens særkende.

- Malene Sihm Vejlsgaard, Formand for Kunstakademiets Designskoles Aftagerpanel