Designskolens historie

I mere end 135 år har Designskolen bidraget til dansk designs udvikling. Få her et indblik i skolens historie - fra Tegne- og Kunstindustriskolen i 1875 til Kunstakademiets Designskole i 2012

1875 - Tegne- og Kunstindustriskolen
I 1875 blev Tegne- og Kunstindustriskolen stiftet af Dansk Kvindesamfund i lejede lokaler i Industriforeningens bygning. Skolen havde til formål at ”give Kvinder Undervisning i Tegning og andre Kundskaber og Færdigheder, som kunne være dem til Nytte, naar de ville søge Erhverv i Industriens Tjeneste."

1877 – Skolen bliver selvejende
I 1877 blev skolen selvejende og flyttede året efter i egen bygning på H.C. Andersens Boulevard 10 (Vester Boulevard). I 1889 ændrede skolen navn til Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Man gik imidlertid tilbage til navnet Tegne- og kunstindustriskolen, da der blev åbnet adgang for mandlige studerende i 1961.

1930 - Kunsthåndværkerskolen
Kunsthåndværkerskolen blev oprettet i 1930 ved en sammenlægning af Kunstindustrimuseets Håndværkerskole og Det tekniske selskabs skolers afdeling for kunstindustrielle fag. Skolen havde til huse i lejede lokaler i Kunstindustrimuseets bygninger i Bredgade. I 1940 flyttede man dele af uddannelserne til Jacob Dannefærdsvej, og fra 1950 samlede man gradvist skolen i bygningen i Linnesgade 2 (Ahlefeldtsgade).

1934 - Skolen for Boligindretning
Skolen blev grundlagt i 1934 på initiativ af arkitekt H. Willerup som en privatskole. I 1943 flyttede skolen ind i lokaler lejet af Frederiksberg Tekniske Skole med adresse på Falstersvej 5 på Frederiksberg. Fra 1949 blev skolen en afdeling under Frederiksberg Tekniske skole.

1967 - Kunsthåndværker og Kunstindustriskolen
Blev skabt ved en sammenlægning af Tegne- og Kunstindustriskolen og Kunsthåndværkerskolen i 1967. Skolerne kom under en fælles pædagogisk leder og blev administrativt ledet af Det Tekniske Selskabs skoler (Københavns Tekniske Skole).

1973 - Skolen for Brugskunst
Kunsthåndværker og Kunstindustriskolen blev endeligt fusioneret i 1973 ved oprettelsen af den selvejende institution Skolen For Brugskunst. Mens den pædagogiske ledelse blev bibeholdt, blev der etableret egen bestyrelse, skoleråd og administration.

1989 - Danmarks Designskole bliver til
I 1989 trådte en ny undervisningsbekendtgørelse i kraft, og Skolen for Brugskunst og Skolen for Boligindretning blev den 1. juli 1990 sammenlagt til én skole under navnet Danmarks Designskole. I 1998 overgik Danmarks Designskole fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet og omdannedes året efter fra en selvejende institution til en statsinstitution.

2000 - Fokus på forskning
Siden 2000 har der på Danmarks Designskole været øget fokus på forskningsområdet, og det var året, hvor skolen fastsatte målet om at opnå akademisk status. Den første forsknings- og udviklingsplan blev udfærdiget i 2003 og banede vejen for skolens akademiske profil.

Året efter blev Danish Centre for Design Research etableret som Kulturministeriets paraplyorganisation for designforskningen ved Danmarks Designskole, Designskolen Kolding, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole. Centret bidrager til at styrke og opbygge dansk designforskning.

I 2008 påbegyndte Danmarks Designskole en akkrediterings- og forskningsevauleringsproces for at nå målet om at opnå status som højere videregående uddannelse i 2010.

2010 - Danmarks Designskole akkrediteres som højere videregående uddannelse
I 2010 blev designuddannelsen akkrediteret som højere videregående uddannelse. Det betyder, at uddannelsen ved Danmarks Designskole ændrer status til en bachelor- og kandidatuddannelse.

 I 2010 blev også forskningen på Danmarks Designskole er evalueret af et internationalt ekspertpanel. Panelet gav en meget positiv vurdering af Danmarks Designskoles designforskning og det sunde og lovende forskningsmiljø, som skolen har opbygget på ganske få år. 

2010 - Danmarks Designskole fusioneres med Glas- og Keramikskolen
1. januar 2010 blev Danmarks Designskole og Glas- og Keramikskolen på Bornholm fusioneret til én institution under Kulturministeriet med navnet Danmarks Designskole. Fusionen skete efter mange års nært samarbejde mellem de to skoler - og efter at Folketinget i december 2009 enstemmigt vedtog lovforslaget. Fra 2010 er Danmarks Designskole, Bornholm del af skolen i København, men med sin egen selvstændige 3-årige kunsthåndværkeruddannelse.

2011 - Udflytning til Holmen
Kunstakademiets Designskole slog den 1. februar 2011 dørene op til en nyindrettet designskole på Holmen. Som del af en større politisk aftale flyttede Designskolen fra Finsens Hospitalets bygninger på Østerbro til nye historiske rammer på Holmen.

I en samlokalisering med Kunstakademiets Arkitektskole blev Designskolen nabo til Holmens andre kreative uddannelser - og genopstår som kreativ vækstmotor i de tidligere flådebygninger.

2011 - Designskolen fusionerer og bliver del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
2. juni 2011 fusionerer Designskolen med Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Konservatorskole til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand