Kandidatuddannelsen i design

Kandidatuddannelsen i design er en selvstændig uddannelse, hvor du følger et af vores fem kandidatprogrammer.

Studieprojekt: Nina Bruun

På kandidatuddannelsen er der fokus på den dybe specialisering på kandidatprogrammerne. Der er tale om lange projektforløb, strategiske samarbejdere med forskningsmiljøer og eksterne partnere. Den nyeste viden inden for programmets fagområde sættes i anvendelse, udfordres og perspektiveres på et højt kunstnerisk niveau.

Som designer fra KADK kan man med sin professionelle kreative uddannelse yde både et stærkt individuelt bidrag til designfaget- og branchens udvikling og bringe de ypperste designkompetencer ind i tværfaglige samarbejder.