Designbaseret procesfacilitering: Facilitatoren som procesdesigner

På modulet “Designbaseret procesfacilitering: Facilitatoren som procesdesigner” stilles der skarpt på din rolle som facilitator, og på hvordan teknikker fra procesfacilitering og designmetoder kan klæde dig bedre på til at lede processer. På modulet bliver du præsenteret for de nyeste tilgange inden for designmetodologi og procesfacilitering med fokus på, hvordan du gennemfører procesforløb.

I undervisningen bliver der sat fokus på, hvordan du realiserer anerkendende og inddragende processer med dig selv ved roret. Hvilke roller kan du tage, hvordan kan du synliggøre strukturer for processen og samtidig skabe rum for innovation?

I uddannelsen får du redskaber til at sikre fælles mål og til at gøre processer engagerende for deltagerne. Modulets cases er primært orienteret mod metoder til facilitering af møder, workshops, netværker og til brug i undervisning.

Info og datoer

Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
02.08.2017
ECTS
10
Seminar 1
17.-18.05.2017
Seminar 2
07.-08.06.2017
Seminar 3
29.06.2017
Opgaveaflevering
Ikke fastsat
Udfyld ansøgningsskemaet

Det lærer du

  • Du får værktøjer fra procesfacilitering og designmetoder til at facilitere processer med et styrket lederskab.
  • Du får teknikker til at engagere deltagere til at sætte fælles mål og opnå fælles resultater.
  • At arbejde med metoder inden for brugerdreven design, bl.a. participatory design, co-creation og co-design, der hjælper til at gøre processer transparente og vedkommende for deltagerne.
  • Du får Indsigter fra systemisk ledelse og anderkendende tilgange som udgangspunkt for at styrke kommunikationen i processer.

Hvem er modulet målrettet til?
Designbaseret procesfacilitering: Procesfacilitatoren som procesdesigner er målrettet alle, der har brug for redskaber til at facilitere kreative og innovative procesforløb med et anerkendende og udviklende sigte. Det kan være, at du arbejder i en virksomhed, hvor du udvikler koncepter, services eller produkter, i en kommune med fx borgerinddragelse eller som underviser og har brug for redskaber til at lede møder, gruppearbejder og workshops. På modulet vil du fx møde:

  • Designere
  • Arkitekter
  • Managers
  • Projektledere
  • Undervisere

Modulet henvender sig til alle fagligheder, der ønsker at få styrket deres facilitatorrolle og personlige lederskab i facilitering af processer.

Det siger kursisterne

"Et positivt, glad og inddragende forløb, hvor både fremtiden og den eksisterende lokale kontekst tages alvorligt. Du lærer et design- og procesforløb der sikrer en professionel, lyttende tilgang, hvor du hurtigt og effektivt kommer hele vejen rundt om en problematik. Uddannelsen giver dig et værktøj som skærper en bæredygtig og professionel proces, der er brugbart i enhver type samarbejde og i forskellige typer af arbejdsforløb. Det er så godt, at du skal tage din kollega med - jo flere jo bedre!"

Henriette Berggreen

Arkitekt, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

"Diplomuddannelsens forløb og arbejdet med de teknikker og redskaber, vi blev introduceret for, har i praksis givet mig en opfattelse af udvikling/læring som en proces, hvor vi føjer nye måder at tænke og handle på, til de vi allerede behersker. Modulerne indeholder et godt mix af teori og praksis og med en fin facilitering af forløbet. Teknikkerne er også et godt bud på, hvordan man kan tilgodese de børn, der har kloge hænder, skæve ideer og indsigt, i en struktur, der anerkender disse præferencer."

Karl Michael Samuelsson

Skolelærer, Hornbæk Skole

"Modulerne tilbyder en innovativ og kreativ tilgang til undervisning, der tager hensyn til både bekendtgørelsens krav om kompetencer og til den enkelte elevs behov for vedkommende læring. I mit daglige arbejde har jeg stor glæde af modulernes mange nye og spændende værktøjer, der kan bringes i spil i undervisningen i flere forskellige sammenhænge."

Mathilde Thomsen

Adjunkt, Københavns VUC

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen eller brug for sparring til, hvilket modul der passer til dig? For faglige spørgsmål kan du kontakte kursusleder Nicky Nedergaard, og for praktiske spørgsmål kan du kontakte chef for efter- og videreuddannelse Philip Sønderberg.