Designbaseret procesfacilitering: Planlægning og fremgangsmåder

På modulet “Designbaseret procesfacilitering: planlægning og fremgangsmåder” bliver du introduceret til de nyeste fremgangsmåder inden for designmetoder og procesfacilitering med fokus på de planlæggende og forberedende dele af et procesforløb.

Kurset præsenterer dig for de centrale begreber og teorier inden for designmetodologi og procesfacilitering, og du bliver trænet i at udvælge og anvende metoder fra de to fagfelter med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra din egen praksis. På modulet bliver du trænet i at planlægge processer - fra idé til færdigt resultat - og du lærer forskellige redskaber til at engagere og lede deltagere i processer mod fælles mål.

Info og datoer

Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
10.2.2018
ECTS
10
Seminar 1:
22.-23.02.2018
Seminar 2:
22.03.-23.03.2018
Seminar 3:
13.04.2018
Opgaveaflevering:
30.4.2018
Udfyld ansøgningsskemaet

Det lærer du 

  • At bruge designmetoder i kombination med procesfaciliterting til at planlægge og gennemføre møder, gruppearbejder og workshops og til at opbygge netværker.
  • At få designredskaber til at fremme kreativitet og innovation i projekters processer ved hjælp af teknikker som skitsering, prototyping, symbolisering og æstetisk mediering.
  • At få teknikker til at engagere deltagere ved hjælp af procesfaciliteringsværktøjer som rammesætning, tidsstyring, kontekstmarkering og anderkendende tilgange til kommunikation.
  • At få indsigt i systemisk teori som udgangspunkt for ledelse og facilitering af processer i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Hvem er modulet målrettet til?

Designbaseret procesfacilitering: Planlægning og fremgangsmåder er målrettet alle, der har brug for redskaber til at facilitere procesforløb med et anerkendende og udviklende sigte. Det kan være, at du arbejder i en virksomhed med udvikling af koncepter, services eller produkter, i en kommune med f.eks. borgerinddragelse, eller underviser og har brug for teknikker til at facilitere møder, gruppearbejder eller workshops. På modulet vil du møde fx:

  • Designere
  • Arkitekter
  • Managers
  • Projektledere
  • Konsulenter
  • Undervisere

Modulet henvender sig alle typer af fagligheder der ønsker at få opdateret eller udvidet deres erfaringsrepertoire med redskaber inden for procesfacilitering og designmetoder. 

Det siger kursisterne

"I mit arbejde indenfor klimatilpasning bliver jeg dagligt udfordret med komplekse problemstillinger, som ikke kan løses med kendte, traditionelle metoder. Diplomuddannelsen har givet mig forståelse for en designproces, som med de rette værktøjer støtter bæredygtige løsninger inden for mit fag. Jeg fandt tryghed i en proces, som tillader mig at slippe kontrollen og til gengæld lytte og lære, så at noget nyt kan opstå, som ikke fandtes før."

Stefan Werner

Projektleder, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

"Et positivt, glad og inddragende forløb, hvor både fremtiden og den eksisterende lokale kontekst tages alvorligt. Du lærer et design- og procesforløb der sikrer en professionel, lyttende tilgang, hvor du hurtigt og effektivt kommer hele vejen rundt om en problematik. Uddannelsen giver dig et værktøj som skærper en bæredygtig og professionel proces, der er brugbart i enhver type samarbejde og i forskellige typer af arbejdsforløb. Det er så godt, at du skal tage din kollega med - jo flere jo bedre!”

Henriette Berggreen

Arkitekt, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

"Modulerne tilbyder en innovativ og kreativ tilgang til undervisning, der tager hensyn til både bekendtgørelsens krav om kompetencer og til den enkelte elevs behov for vedkommende læring. I mit daglige arbejde har jeg stor glæde af modulernes mange nye og spændende værktøjer, der kan bringes i spil i undervisningen i flere forskellige sammenhænge."

Mathilde Thomsen

Adjunkt, Københavns VUC

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen eller brug for sparring til, hvilket modul der passer til dig? For faglige spørgsmål kan du kontakte kursusleder Nicky Nedergaard, og for praktiske spørgsmål kan du kontakte chef for efter- og videreuddannelse Philip Sønderberg.