Designledelse og innovation

Lær at skabe værdi gennem designledelse og innovation

På dette modul sættes der fokus på designledelse som redskab til at skabe innovation i procesforløb og i konkrete projekter. Modulet introducerer dig til forskellige positioner inden for forskning i designmetoder med fokus på designmanagement og strategisk design, suppleret af indsigter fra innovationsforskning. der vil særligt lægges vægt på entreprenørielle tilgange og på design som værdiskabende tilgang på både strategisk, proces- og produktudviklingsniveau. Undervisningens teorier eksemplificeres med konkrete cases og med inddragelse af erfaringer og arbejdsopgaver fra din egen praksis.

Info og datoer

Kursusstart
23.08.2017
Pris
8.000 kr.
Ansøgningsfrist
02.08.2017
ECTS
5
3 dages seminar
22.-24.08.2017
Opgaveaflevering
17. september 2017

Det lærer du

  • At bruge redskaber inden for design-management, innovationsforskning og entreprenørskabsteori til at arbejde målrettet med innovation på både strategisk, projekt- og produktudviklings-niveau.
  • At bruge metoder og øvelser til at forstå det kreative arbejdes karakter.
  • At få det bedste ud af medarbejderne i forhold til at motivere til kreativitet og innovation.
  • At styrke dit eget lederskab med en innovativ og entreprenøriel tilgang. 

Hvem er modulet målrettet til?

Diplommodulet i Designledelse og innovation er målrettet ledere og medarbejdere - både i private virksomheder og offentligt regi - der har fokus på design, udvikling og innovation som fx:

  • Virksomhedsledere
  • Projektledere
  • Konsulenter
  • Managers 
  • Sælgere

Uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at blive opdateret eller få udvidet deres erfaringsbaserede repertoire med nye redskaber inden for designledelse og innovation.