Designprojektledelse som forretningsudvikling

Styrk dine kompetencer som projektleder og forretningsudvikler gennem design
Har du lyst til at forbedre dine kompetencer inden for klassisk projektledelse ved at lære nye metoder med afsæt i designtænkning og designprocesforskning? Vil du opdateres med ny viden fra den designbaserede projektarbejdsform? Diplommodulet i Designprojektledelse som forretningsudvikling giver dig nye værdiskabende kompetencer inden for projektlederskab og forretningsudvikling. 

Info og datoer

Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
15.09.2017
ECTS
10
Seminar 1
5.-6. oktober 2017
Seminar 2
26.-27. oktober 2017
Seminar 3
17. november 2017
Opgaveaflevering
12. december 2017
Udfyld ansøgningsskemaet

Det fokuserer modulet på
Diplommodulet stiller skarpt på projektlederstillingen i innovations- og udviklingsorienterede organisationer, hvor projektlederen i dag skal kunne varetage mange forskellige roller og ofte navigere i komplekse og dynamiske organisatoriske sammenhænge. Modulet giver dig metoder til at analysere, planlægge og på dynamisk vis at styre og gennemføre projekter af forskellig karakter med afsæt i den designbaserede projektarbejdsform.

Det lærer du: 

  • At forstå klassisk og moderne projektledelse i kombination med nye tilgange inden for designtænkning, designmetoder og designledelse.
  • At anvende nyttige ledelsesværktøjer til at styre udviklingsorienterede projekter og håndtere den kontekstuelle usikkerhed; herunder risikoanalyse, estimering af projekters komponenter og ressourcer, interessentanalyse og succeskriterier og projektmål.
  • At tænke i nye værdiskabende projekter, der kan igangsætte nye forretningsudviklingsprocesser ved hjælp af teknikker fra designtænkning og designledelse 

 

Hvem henvender modulet sig til?

Designprojektledelse som forretningsudvikling er målrettet profiler - både i private såvel som offentlige virksomheder - der ønsker at opkvalificere deres kompetencer inden for udviklings- og innovationsorienteret projektledelse – fx:

  • Projektledere
  • Konsulenter
  • Teamledere

Modulet er rigtigt for dig, hvis du ønsker at få udvidet dit analytiske repertoire, styrket din redskabskasse samt at blive opdateret på – eller måske blot få genopfrisket – klassisk og moderne projektledelsesteori inden for den designbaserede projektarbejdsform. 

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for sparring om hvilket modul der passer til dig? Så skriv eller ring til kursusansvarlig Ida Engholm.