Designprojektledelse som forretningsudvikling

Styrk dine kompetencer som projektleder og forretningsudvikler gennem design
Har du lyst til at styrke dine kompetencer inden for projektledelse og forretningsudvikling? Og er du nysgerrig på, hvad designtænkning og designprocesforskning kan tilføre dig af nye værdifulde tankesæt og værktøjer i din projektledelsespraksis? På diplommodulet i designprojektledelse som forretningsudvikling tager vi afsæt i både klassiske, moderne og designbaserede tilgange til projektledelse, og du får ny viden, perspektiver og værktøjer til at skabe værdi i rollen som projektleder.  

Info og datoer

Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
22.09.2017
ECTS
10
Seminar 1
5.-6. oktober 2017
Seminar 2
26.-27. oktober 2017
Seminar 3
17. november 2017
Opgaveaflevering
12. december 2017
Udfyld ansøgningsskemaet

Det fokuserer modulet på
Diplommodulet stiller skarpt på projektlederstillingen i en omskiftelig verden, hvor projektlederen må kunne navigere i komplekse og dynamiske sammenhænge. Vi fokuserer dels på det stadige behov for en rationel og analytisk tilgang til projektledelse, som en nødvendig ramme for at kunne begå sig i moderne organisationer og dels på det stigende behov for at kunne indarbejde nye agile og innovationsorienterede projektarbejdsformer. Med afsæt i designbaserede projektledelsestilgange, og praktiske værktøjer fra forskning i design thinking og designprocesser, bliver du præsenteret for nye måder at analysere, planlægge og på dynamisk vis lede projekter med fokus på udvikling af eksisterende eller helt nye forretningsidéer og –modeller.

Det lærer du: 

  • At forstå klassisk og moderne projektledelse i kombination med tilgange fra designtænkning, designmetoder og designledelse.
  • At anvende nyttige ledelsesværktøjer til at styre forretningsorienterede projekter og håndtere kontekstuel usikkerhed og risici.
  • At tænke i nye værdiskabende projekter der kan igangsætte nye forretningsudviklingsprocesser ved hjælp af nye perspektiver og teknikker fra designforskning og -praksis. 

 

Hvem henvender modulet sig til?

Designprojektledelse som forretningsudvikling er målrettet profiler - både i private såvel som offentlige virksomheder - der ønsker at opkvalificere deres kompetencer inden for udviklings- og innovationsorienteret projektledelse – fx:

  • Projektledere
  • Konsulenter
  • Teamledere

Modulet er rigtigt for dig, hvis du ønsker at få udvidet dit analytiske repertoire, styrket din redskabskasse samt at blive opdateret på – eller måske blot få genopfrisket – klassisk og moderne projektledelsesteori inden for den designbaserede projektarbejdsform. 

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen eller brug for sparring til, hvilket modul der passer til dig? For faglige spørgsmål kan du kontakte kursusleder Nicky Nedergaard, og for praktiske spørgsmål kan du kontakte chef for efter- og videreuddannelse Philip Sønderberg.