Designprojektledelse som personligt lederskab

Bliv en stærk projektleder
Diplommodulet i Designprojektledelse som personligt lederskab introducerer konkrete modeller og værktøjer til designprojektledelse med fokus på projektlederen som leder og motivator. Med inddragelse af teorier vedrørende forankring af projekter i organisationer, organisering af projektteams, samt redskaber til at sikre ejerskab gennem involvering og styrkelse af relationer får du på modulet opøvet nye færdigheder og kompetencer fra den designbaserede projektarbejdsform. Med fokus på det personlige lederskab byder modulet bygger dels på konkrete cases fra forskellige virksomheders projektledelsesopgaver og dels på erfaringsdeling deltagerne imellem.

Info og datoer

Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
24.11.2017
ECTS
10
Seminar 1
14.-15.12.2017
Seminar 2
11.-12.01.2018
Seminar 3
02.02.2018
Opgaveaflevering
26.2.2018
Udfyld ansøgningsskemaet

Det lærer du:  

  • At forstå konkrete modeller og værktøjer, der styrker din rolle som leder og motivator i udviklingsorienterede projekter.
  • At anvende design-baserede projektledelsesværktøjer til projektorganisering og inddragelse af relevante interessenter.
  • At få teknikker i spil, der styrker relationerne i projektarbejdet og bidrager til at sikre ejerskab gennem involvering.
  • At motivere og sætte kreativitet løs gennem designteknikker med samtidigt blik for projektets faser, mål og succeskriterier. 

 

Hvem henvender modulet sig til?
Designprojektledelse som personligt lederskab er målrettet profiler - både i private såvel som offentlige virksomheder - der ønsker at opkvalificere deres projektledelseskompetencer med fokus på lederrollen – fx:

  • Projektledere
  • Konsulenter
  • Teamledere

Modulet er rigtigt for dig, hvis du ønsker at få udvidet dit analytiske repertoire, styrket din redskabskasse samt at blive opdateret på – eller måske blot få genopfrisket – moderne perspektiver på ledelses- og motivationsteori med samtidig blik for den designbaserede projektarbejdsform. 

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for sparring om hvilket modul der passer til dig? Så skriv eller ring til kursusansvarlig Nicky Nedergaard.