Designprojektledelse som personligt lederskab

Styrk dit projektlederskab

Diplommodulet i Designprojektledelse som personligt lederskab introducerer projektledelses- og designteorier til dig, der ønsker at (videre)udvikle din personlige evne til at praktisere designbaseret projektledelse.

Med inddragelse af teorier og praktiske værktøjer fra forskning i (projekt)ledelse, design og innovation stilles der skarpt på, hvad det kræver at lede og udvikle sig selv og sit projektteam, så implementeringen af udvikling- og innovationsorienterede projekter forløber effektivt, og gode løsninger ser dagens lys. Vi ser bl.a. på barrierer og muligheder for at anvende designprojektledelse indenfor og på tværs af din organisations fire vægge; hvordan individer motiveres forskelligt og derfor også bør ledes forskelligt; samt hvordan man kan fremelske de særlige tankesæt og færdigheder, som design kan tilbyde udvikling- og innovationsorienterede projektledere. Modulet har således et fokus på at øge deltagernes indsigt i egne styrker og udviklingsområder som ’Designprojektleder’ og lægger stor vægt på erfaringsdeling deltagerne imellem i samspil med litteraturen.

Info og datoer

Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
24.11.2017
ECTS
10
Seminar 1
14.-15.12.2017
Seminar 2
11.-12.01.2018
Seminar 3
02.02.2018
Opgaveaflevering
26.2.2018
Udfyld ansøgningsskemaet

Det lærer du:  

• At forstå konkrete teorier, modeller, mentale tankesæt og værktøjer, der styrker din rolle som Designprojektleder og dit projekts innovationspotentiale.

• At kunne analysere og opnå større indsigt i din egen og andres motivationsprofiler, og hvad det betyder for ledelse af udviklingsorienterede projekter. 

• At få designbaserede ledelsesteknikker i spil, der styrker relationerne i projektarbejdet og bidrager til at sikre ejerskab gennem involvering.

 

Hvem henvender modulet sig til?

Designprojektledelse som personligt lederskab er målrettet profiler i både private såvel som offentlige organisationer, der ønsker at opkvalificere deres projektledelseskompetencer med fokus på større forståelse for egne ledelsespræferencer, -styrker og -udviklingsmuligheder – fx:

• Projektledere

• Konsulenter

• Teamledere

Modulet er rigtigt for dig, hvis du ønsker at få udvidet dit analytiske repertoire, udbygget din redskabskasse samt at blive opdateret på – eller måske blot få genopfrisket – moderne perspektiver på designledelsesteori og -metode i konteksten af udvikling- og innovationsorienteret projektledelse.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for sparring om hvilket modul der passer til dig? Så skriv eller ring til kursusansvarlig Nicky Nedergaard.