Designprojektledelse som personligt lederskab

Styrk dit projektlederskab

På diplommodulet i designprojektledelse som personligt lederskab bliver du introduceret for projektledelses- og designteorier, og du får (videre)udviklet din personlige evne til at praktisere designbaseret projektledelse.

Med inddragelse af teorier og praktiske værktøjer fra forskning i (projekt)ledelse, design og innovation stilles der skarpt på, hvad det kræver at lede og udvikle sig selv og sit projektteam, så implementeringen af udvikling- og innovationsorienterede projekter forløber effektivt, og gode løsninger ser dagens lys. Vi ser bl.a. på barrierer og muligheder for at anvende designprojektledelse indenfor og på tværs af din organisations fire vægge; hvordan individer motiveres forskelligt og derfor også bør ledes forskelligt; samt hvordan man kan fremelske de særlige tankesæt og færdigheder, som design kan tilbyde udvikling- og innovationsorienterede projektledere. Modulet har således et fokus på at øge deltagernes indsigt i egne styrker og udviklingsområder som ’Designprojektleder’ og lægger stor vægt på erfaringsdeling, deltagerne imellem, i samspil med litteraturen.

Info og datoer

Pris
15.000 kr.
Ansøgningsfrist
24.11.2017
ECTS
10
Seminar 1
14.-15.12.2017
Seminar 2
11.-12.01.2018
Seminar 3
02.02.2018
Opgaveaflevering
26.2.2018
Udfyld ansøgningsskemaet

Det lærer du:  

• At forstå konkrete teorier, modeller, mentale tankesæt og værktøjer, der styrker din rolle som designprojektleder og dit projekts innovationspotentiale.

• At kunne analysere og opnå større indsigt i din egen og andres motivationsprofiler, og hvad det betyder for ledelse af udviklingsorienterede projekter. 

• At få designbaserede ledelsesteknikker i spil, der styrker relationerne i projektarbejdet og bidrager til at sikre ejerskab gennem involvering.

 

Hvem henvender modulet sig til?

Designprojektledelse som personligt lederskab er målrettet profiler i både private såvel som offentlige organisationer, der ønsker at opkvalificere deres projektledelseskompetencer med fokus på større forståelse for egne ledelsespræferencer, -styrker og -udviklingsmuligheder – fx:

• Projektledere

• Konsulenter

• Teamledere

Modulet er rigtigt for dig, hvis du ønsker at få udvidet dit analytiske repertoire, udbygget din redskabskasse samt at blive opdateret på – eller måske blot få genopfrisket – moderne perspektiver på designledelsesteori og -metode i konteksten af udvikling- og innovationsorienteret projektledelse.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen eller brug for sparring til, hvilket modul der passer til dig? For faglige spørgsmål kan du kontakte kursusleder Nicky Nedergaard, og for praktiske spørgsmål kan du kontakte chef for efter- og videreuddannelse Philip Sønderberg.