Diplomuddannelse i Designledelse

Lær at bruge designtænkningens metoder til at skabe innovative og holdbare løsninger
Diplomuddannelse i Designledelse bygger på metoder fra designtænkning og er en anerkendt og effektiv tilgang til løsning af komplekse problemstillinger. Med uddannelsen bliver du rustet til at løfte opgaver i krydsfeltet mellem design, innovation og ledelse. Du lærer at bruge designbaserede fremgangsmåder såsom visualisering, prototyping og forslagsstillelse i kombination med metoder inden for projektledelse, procesfacilitering og innovationsledelse.

Skræddersy din egen Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i Designledelse er en videregående, erhvervsrettet uddannelse, som du kan tage på deltid. Hele forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium eller 60 ECTS-points.

Diplomuddannelsen i Designledelse er modulopbygget. Det gør den til en fleksibel uddannelse, da du kan til- og fravælge modulerne alt efter egne ønsker og karrierevalg og få opgraderet din faglige værktøjskasse inden for et bestemt område.

Se alle diplommodulerne nedenfor.

 

Det siger kursisterne

'Jeg har fået nye briller! Gennem modulerne i designledelse har jeg fået tilført et nyt og mere kreativt blik på min ledelse. En af uddannelsens styrker er, at den formår at koble design- og ledelsesteori. Teorierne bliver levende fordi de umiddelbart kan prøves af i egen praksis, da der hele tiden varieres med afprøvning af modeller samt afprøvning af facilitering af de processer, du som leder også skal kunne facilitere' 

Jørgen Rasmussen

Centerleder, Vejle Kommune

"Det er det bedste efteruddannelsesforløb jeg har været på, efter jeg entrerede på arbejdsmarkedet. I de to første moduler på diplomuddannelsen fandt jeg det sæt værktøj, der kunne give hele min rygsæk af kompetencer mening og retning. Jeg lærte at kaste mig ud i åbne processer, at bevare overblik i det ukendte og at plukke af alt det jeg allerede kan og bruge det i en tværfaglig sammenhæng. Både jeg selv og min arbejdsplads kom meget hurtigt til at nyde godt af min nye viden og min nye "værktøjskasse". 

Charlotte Høeg Andersen

Teamleder i Børne- og ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

"Et positivt, glad og inddragende forløb, hvor både fremtiden og den eksisterende lokale kontekst tages alvorligt. Du lærer et design- og procesforløb der sikrer en professionel, lyttende tilgang, hvor du hurtigt og effektivt kommer hele vejen rundt om en problematik. Uddannelsen giver dig et værktøj som skærper en bæredygtig og professionel proces, der er brugbart i enhver type samarbejde og i forskellige typer af arbejdsforløb. Det er så godt, at du skal tage din kollega med - jo flere jo bedre!”

Henriette Berggreen

Arkitekt, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

"Modulerne tilbyder en innovativ og kreativ tilgang til undervisning, der tager hensyn til både bekendtgørelsens krav om kompetencer og til den enkelte elevs behov for vedkommende læring. I mit daglige arbejde har jeg stor glæde af modulernes mange nye og spændende værktøjer, der kan bringes i spil i undervisningen i flere forskellige sammenhænge."

Mathilde Thomsen

Adjunkt, Københavns VUC

"Diplomuddannelsens forløb og arbejdet med de teknikker og redskaber, vi blev introduceret for, har i praksis givet mig en opfattelse af udvikling/læring som en proces, hvor vi føjer nye måder at tænke og handle på, til de vi allerede behersker. Modulerne indeholder et godt mix af teori og praksis og med en fin facilitering af forløbet. Teknikkerne er også et godt bud på, hvordan man kan tilgodese de børn, der har kloge hænder, skæve ideer og indsigt, i en struktur, der anerkender disse præferencer."

Karl Michael Samuelsson

Folkeskolelærer Hornbæk skole

"I mit arbejde indenfor klimatilpasning bliver jeg dagligt udfordret med komplekse problemstillinger, som ikke kan løses med kendte, traditionelle metoder. Diplom-uddannelsen har givet mig forståelse for en designproces, som med de rette værktøjer støtter bæredygtige løsninger inden for mit fag. Jeg fandt tryghed i en proces, som tillader mig at slippe kontrollen og til gengæld lytte og lære, så at noget nyt kan opstå, som ikke fandtes før."

Stefan Werner

Projektleder, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen eller brug for sparring til, hvilket modul der passer til dig? For faglige spørgsmål kan du kontakte kursusleder Nicky Nedergaard, og for praktiske spørgsmål kan du kontakte chef for efter- og videreuddannelse Philip Sønderberg.