Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på et diplommodul er det et krav, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, som mindst er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående uddannelse gennemført som et reguleret forløb (jvf. bekg. 768/2012 §5). 

Optagelse på uddannelsen sker på baggrund af en vurdering af din uddannelsesmæssige baggrund, erhvervserfaring og dine muligheder for at anvende uddannelsen i dit aktuelle arbejde.

Pris og betaling
Prisen for hvert diplommodul (10 ETCS point) på uddannelsen er på 15.000 kr. Ønsker du at tage den fulde Diplomuddannelse i Designledelse er den samlede pris 83.000 kr. Beløbet dækker undervisningen, uddelt undervisningsmateriale og forplejning på seminarerne. Til prisen skal du tillægge udgifter til transport.

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Faktura fremsendes ca. 3. uger inden kursusstart. 

Ansøgning og optagelse

Du søger om optagelse gennem det elektroniske ansøgningsskema, som du kan finde under de enkelte diplommoduler. Ansøgningsfrister for de forskellige moduler udmeldes løbende på det enkelte diplommodul.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen eller brug for sparring til, hvilket modul der passer til dig? For faglige spørgsmål kan du kontakte kursusleder Nicky Nedergaard, og for praktiske spørgsmål kan du kontakte chef for efter- og videreuddannelse Philip Sønderberg.