Undervisning og eksamen

Undervisningen relaterer sig til din praksis

Uddannelsen er baseret på seminarer, og undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussion, workshops og gruppearbejder. Vigtigst af alt, bliver undervisningen relateret til og forankret i din egen virkelighed og de arbejdsopgaver eller udfordringer, du sidder med. Det betydninger, at du kan bruge uddannelsen direkte i din hverdag. 

Gennem undervisningen inddrager vi konkrete cases og sætter teori og empiri i samspil med dine konkrete erfaringer fra praksis. Diplommodulerne bygger på et flerfagligt grundlag af ledelses- og organisationsteori, procesfacilitering, designmetode-, designproces-studier og design management.

Undervisere med forskningsbaggrund 

På Diplomuddannelsen møder du både undervisere, der er ansat ved KADK og eksterne nationale og internationale gæsteforelæsere fra både forskning, private virksomheder og offentlige organisationer. Underviserne er alle forskere ved KADK og CBS. Desuden trækker uddannelsen på designmanagers og projektledere fra fremtrædende design- og innovationsorienterede virksomheder.  

Sprog

Undervisningen foregår primært på dansk, men du kan forvente engelske tekster i pensum. Opgaver kan afleveres på dansk, norsk eller svensk.

Eksamen

Alle diplommoduler afsluttes med en skriftlig opgave, hvorefter hele diplomuddannelsen afsluttes med en diplomafhandling. Modul 1-3 og 5 bedømmes med intern censur, og modul 4 og 6 bedømmes med ekstern censur.

Akkreditering
Diplomuddannelsen i Designledelse er i proces med at blive akkrediteret af Akkrediteringsinstitutionen Danmark. Det betyder, at Diplomuddannelsen i Designledelse vil leve op til de gældende kvalitetskriterier for nye danske uddannelser. Se mere på Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kursusudbyder

Uddannelsen udbydes og drives af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Oversigt over eksamensformer på de enkelte diplommoduler

Modul 1: Designbaseret procesfacilitering: Planlægning
10 ECTS 
Skriftlig opgave på 7 sider 
Karakter efter 7-trinsskalaen 
Intern censur

Modul 2: Designbaseret procesfacilitering: Eksekvering
10 ECTS
Skriftlig opgave på 7 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern censur

Modul 3: Designprojektledelse: Service-orienteret samskabelse
10 ECTS
Skriftlig opgave på 7 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern censur

Modul 4: Designprojektledelse: Personligt lederskab 
10 ECTS
Skriftlig opgave på 7 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Ekstern censur

Modul 5: Valgfrit modul - Brandbaseret innovationsledelse
5 ECTS
Skriftlig opgave på 5 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Intern censur

Modul 6: Afgangsmodul
15 ECTS
Skriftlig opgave på 50 sider
Karakter efter 7-trinsskalaen
Ekstern censur